• Post category:Aktualności

Nie możesz być z nami osobiście na XV. Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej? Bez obaw! Zachęcamy Cię do śledzenia relacji video z tej ważnej debaty, która odbędzie się 16 listopada 2023.

Dowiedz się, jak nowe prawo wpływa na ekonomię społeczną, jakie korzyści przynosi społeczeństwu i jakie pytania stawia przed przedsiębiorcami społecznymi.

Program wydarzenia

11:30 – 12:00 – rejestracja, poczęstunek, rozmowy w kuluarach

12:00 – 12:05 – powitanie uczestników, otwarcie spotkania – Joanna Wardzińska, przewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, Janusz Paszkowski, prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni

12:05 – 12:25 – przedstawienie kluczowych wyników ogólnopolskiego badania potrzeb szkoleniowych praktyków ekonomii społecznej baSE – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Społecznej

Debata: efekty działania ustawy o ekonomii społecznej z perspektywy sektora ekonomii społecznej i samorządów terytorialnych

12:25 – 13:25 – część pierwsza: pozytywne i negatywne skutki ustawy dla działalności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych – dyskusja z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i ekspertów – rozmowę prowadzi Karolina Cyran-Juraszek

13:25 – 14:25 – część druga: pozytywne i negatywne skutki ustawy dla działań samorządów terytorialnych służących rozwojowi ekonomii społecznej – dyskusja z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej – rozmowę prowadzi Tomasz Schimanek

14:25 – 14:45 – dyskusja, pytania z sali

14:45 – 15:00 – podsumowanie i zakończenie spotkania – Tomasz Schimanek, Joanna Wardzińska

Jak śledzić?

Transmisję można śledzić bezpośrednio na serwisie YouTube po kliknięciu w obraz poniżej.

Kiedy?

16 listopada 2023 w godzinach 11:30 – 15:30.

Nie przegap tej unikalnej okazji do zdobycia wiedzy i uczestnictwa w ważnej debacie. Do zobaczenia online! #EkonomiaSpołeczna #DebataLive #RozwójSpołeczny