Spotkanie, tkanie i gadanie December 17, 2017 o Projekcie We współczesnym mieście brak jest tradycji spotkań międzypokoleniowych połączonych ze wspólnym działaniem. Jednym ze sposobów nawiązania więzi międzypokoleniowych jest nabywanie i rozwijanie umiejętności rękodzielniczych i wymian doświadczeń w grupie. Podczas całego projektu odbyło się 4 spotkania, w których wzięło udział 8 osób w różnym wieku, w tym seniorzy. o autorce Ewa Januszewska Jest rękodzielniczką ... czytaj więcej...
24 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie Rady Programowej Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznej. Uczestniczyli w nim wszystkie członkinie i wszyscy członkowie Rady: Henryk Wujec, Nathalie Bolgert, Zbigniew Gajewski, Ilona Gosk, Teresa Ogrodzińska i Andrzej Lubiatowski oraz Członek Honorowy Rady Krzysztof Herbst. Rada jednomyślnie podjęła następujące decyzje: Zatwierdziła sprawozdania FISE z działalności za 2018 rok.  Zaakceptowała przyjęte przez Zarząd FISE ... czytaj więcej...
"Kiedy dusza boli..." O projekcie Projekt „Kiedy dusza boli” jest skierowany do grupy rodzin osób chorujących psychicznie i asystentów zdrowienia. Asystentami zdrowienia są osoby, które pokonały kryzys psychiczny i chcą pomagać innym poprzez swoje doświadczenie.  Autorki postanowiły włączyć się w realizowany obecnie  w Warszawie (dzielnica Bielany)  pilotażowy program zmian modelu opieki  psychiatrycznej - z izolacyjnego na środowiskowy.  Projekt pn. „Kiedy dusza boli” pozwoli  jego uczestnikom  ... czytaj więcej...
RYNEK PRACY W PRAKTYCE. Wywiad z Kamilem Fejferem, autorem książki "Zawód" i ekspertem rynku pracy. Pierwszy z cyklu wywiadów przeprowadzonych we współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego. Rozmawia Łukasz Komuda.  Niczego nam jako społeczeństwu nie daje to, że ktoś zarobi pół miliona, a nie np. ćwierć miliona. Ta różnica – zgodnie z malejącą krańcową użytecznością dochodu – niemal ... czytaj więcej...
Przewodnik po warszawskich snach Hanna Sławińska autorka projektu Jest współzałożycielką grupy samopomocy „Wolni Razem” (2014) która zrealizowała dwa małe projekty społeczne skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi  (jeden z nich był dofinansowany z FIO), m.in.  posadzono 4 drzewa „Zdrowia psychicznego” na terenie Warszawy. Była też wolontariuszką w pracowni Filmowej Cotopaxi.   O projekcie Projekt nawiązuje do potrzeb stojących u podłoża ... czytaj więcej...
Filmuję to, co kocham Główny cel projektu Głównym celem projektu było budowanie silniejszych więzi międzypokoleniowych, wspólnych zainteresowań i pasji. Dzięki spotkaniom warsztatowym poprowadzonym przez Sławomira Lipińskiego grupa 10 osób nauczyła się jak tworzyć filmy za pomocą smartfonów.  Nakręcone ekranizacje zostały zaprezentowane podczas uroczystego pokazu.    Autorka projektu TERESA WRZEŚNIEWSKA Jest wieloletnią wolontariuszką. Uczestniczya w realizacji szeregu projektów  organizowanych przez Stowarzyszenie Kreatywni 50 ... czytaj więcej...
O PROJEKCIE  „Jedwab i witraż – spotkanie nieoczywiste” to cykl warsztatów z malowania na jedwabiu metodą witrażową. Osoby biorące udział w warsztatach dowiedziały się jak zaprojektować witraż, jak wykonać projekt oraz szablon.  Każdy z uczestników wykonał własnoręcznie jeden obrazek. W trakcie wspólnej pracy uczestnicy zajęć zapoznali się z historią witraży, najważniejszymi dziełami, a także z nietypowymi wykonaniami.  Zatrudniony ekspert ... czytaj więcej...
Weekendy z Seniorwizacją Facebook Twitter Google-plus Envelope Seniorzy nauczą się jak słuchać i akceptować siebie nawzajem, swobodnie wyrażać swoje opinie, śmielej i szybciej reagować w trudnych sytuacjach, wcielając się w różne role. Improwizacja teatralna jest nowatorską i ciekawą formą aktywności skierowaną do osób w różnym wieku. Zorganizowane zajęcia przełamują stereotypy dotyczące starości i wyzwalają potrzebę samokreacji, pozwalają przezwyciężać swoje ograniczenia. Projekt ... czytaj więcej...
Muzykoterapia w ruchu- warsztaty psychoruchowe dla seniorów O projekcie 1 kwietnia 2019r. rozpoczęły się bezpłatne zajęcia psychoruchowe, które trwały do 31 czerwca b. r. (z uwzględnieniem przerw w okresie świątecznym i w „weekend majowy”). Cykl dziesięciu 2-godzinnych warsztatów psychoruchowych dla seniorów  pn. „Muzykoterapia w ruchu”,  zawiera takie formy interakcji z uczestnikami jak: taniec, ruch, muzyka i relaksacja. Uczestnicy zyskają przestrzeń ... czytaj więcej...
Witamy w świecie robótek ręcznych Warsztaty Pierwsze spotkanie miało miejsce 23.02. Uczestniczki spotykają się raz w miesiącu i przygotowują wspólnie wyroby dziewiarskie, które później trafią do potrzebujących w domach dziecka. Warsztaty prowadzi instruktorka Agnieszka Dobija- Nowak. Warsztaty odbywają się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. bożena cykman Ryszarda sot Galeria Zdjęcia wykonane podczas zajęć Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonoicznych organizuje również zbiórkę włóczek, materiałów ... czytaj więcej...
O projekcie Pomysł na działanie społeczne zrodził się dzięki grupie Malarek, które od 2016r. dzielą swoje artystyczne pasje w Warsztacie Warszawskim. Projekt skierowany jest do osób powyżej 55 r.ż. a jednocześnie  do pasjonatów malowania oraz osób chcących zintegrować się w grupie  i nawiązać nowe relacje. Dzięki Autorce projektu, która uzyskała dofinansowanie będzie można bezpłatnie rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. ... czytaj więcej...
multimedialne działania fotograficzne O PROJEKCIE W ramach projektu zorganizowano 6 dwugodzinnych warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznali się z technikami i narzędziami służącymi do digitalizacji fotografii oraz nabyli umiejętność samodzielnego skanowania zdjęć i ich komputerowej "obróbki". O AUTORCE Maryla zieleniewska-felak projekt pt. "Multimediale działania fotogragiczne" Autorka projektu Od 6 lat prowadzi zajęcia z seniorami z dziedziny fotografii w Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka. Przepracowała ... czytaj więcej...