Spotkanie, tkanie
i gadanie

o Projekcie

We współczesnym mieście brak jest tradycji spotkań międzypokoleniowych połączonych ze wspólnym działaniem. Jednym ze sposobów nawiązania więzi międzypokoleniowych jest nabywanie i rozwijanie umiejętności rękodzielniczych i wymian doświadczeń w grupie. Podczas całego projektu odbyło się 4 spotkania, w których wzięło udział 8 osób w różnym wieku, w tym seniorzy.

o autorce

Ewa Januszewska

Jest rękodzielniczką od ponad 50 lat. Uprawia różne techniki rękodzielnicze, jak np. dziewiarstwo wyplatanie, filcowanie, papier czerpany, tkactwo. Od kilku lat pracuje w wolontariacie: 2 lata prowadziła zajęcia dla niepełnosprawnych intelektualnie w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi,  prowadziła warsztaty dla seniorów  w Warsztacie Warszawskim i w Klubie Sąsiedzkim przy ul. Młynarskiej 35a, od 10 lat organizuje spotkania grupy rękodzielniczek „Szarotkowo”.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali projektowanie wzorów:
krajek,
sposób zakładania osnowy.

Techniki tkania na różnych przyrządach:
krośnie ze sztywnym grzebieniem, krośnie do krajek typu inkle loom, bardku, a także poznają sposoby wykańczania krajek.

Zdjęcia z zajęć

...

Pamela Leończyk

Opiekun projektu

KONTAKT:
PAMELA.LEONCZYK@FISE.ORG.PL

TEL. 22 622 01 91

Projekt organizowany jest w ramach „Akademii Liderów 60+ II edycja”, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy.

Projekt „Akademia Liderów 60+ II edycja” jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.