• Post category:Aktualności
Kliknij w banner, aby otworzyć raport

baSE – Kursy zaawansowanych umiejętności dla ekonomii społecznej 2022-2026 

Projekt baSE wpisuje się w Europejską Agendę Umiejętności (European Skills Agenda 2020) i został dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+. Jest to jedno z kluczowych przedsięwzięć na poziomie UE, które zmierza do stworzenia nowego strategicznego podejścia do kształcenia i rozwoju umiejętności specyficznych dla danego sektora gospodarki. W tym przypadku mowa o sektorze ekonomii społecznej. Działanie wpisuje się w aktualne polityki UE, w tym „Plan działania dla ekonomii społecznej” (Social Economy Action Plan) opublikowany przez Komisję Europejską w grudniu 2021. 

Główne cele projektu baSE to: 

  • Opracować i rozwinąć strategię dotyczącą umiejętności specyficznych dla sektora ES  
  • Zaprojektować adekwatne rozwiązania edukacyjne i szkoleniowe 
  • Opracować długoterminowy plan działania dla rozwoju tych umiejętności 
  • Odpowiedzieć na zdiagnozowane braki umiejętności wśród pracowników sektora ES i zapobiec bezrobociu zwiększając szanse na zatrudnienie 

W projekcie baSE współpracuje 25 partnerów z 10 krajów Unii Europejskiej. Są to uczelnie wyższe, organizacje wspierające i sieciujące ekonomię społeczną na szczeblu krajowym i międzynarodowym, instytucje badawcze i szkoleniowe, eksperci sektora ES. Opieramy się na silnej merytorycznie na bazie wcześniejszych osiągnięć i wyników badań prowadzonych przez partnerów. 

Zmierzamy do tego aby uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe i podmioty wspierające ekonomię społeczną miały szansę dzielić się i wymieniać wiedzą i doświadczeniem. Ta wymiana przyniesie wzrost całemu ekosystemowi ekonomii społecznej na poziomie UE. Powstaną programy nauczania praktyków ekonomii społecznej wypełniające luki w obecnie funkcjonującej ofercie edukacyjnej. Opracujemy także kursy kształcące nowe dla sektora ES profile zawodowe. 

W projektu baSE podejmiemy działania sektorowe (w obszarze ekonomii społecznej) i międzysektorowe. Zamierzone rezultaty i produkty będą w długiej perspektywie wspierać ekosystem bliskości (proximity) i ekonomii społecznej: 

  • Badanie identyfikujące braki w zakresie kształcenia umiejętności dla ES. Jego wyniki wesprą proces tworzenia długoterminowej strategii wypełniania luk między popytem i podażą w ofercie edukacyjnej dla profesjonalistów sektora ekonomii społecznej. 
  • Ramy kompetencji “SocioComp” do uwzględniania w programach nauczania oraz służące aktualizacji profili zawodowych. Ramy określą obszary kompetencji, kompetencje, narzędzia i metodologie uczenia się i szkolenia oraz poziomy biegłości dla ekosystemu SE. 
  • Platforma MOOC (Massive Open Online Course), czyli narzędzie do uczenia się online. Znajdą się tam kursy interaktywne, fora dyskusyjne i medium społecznościowe wspierające komunikację i wymianę między osobami uczestniczącymi. Będzie prawdziwie hybrydowe środowisko uczenia się, w którym zastosujemy zróżnicowane technologie wspierające procesy efektywnego uczenia różnych grup zawodowych zależnie od ich potrzeb. 
  • Opracujemy cztery programy nauczania sprofilowane pod potrzeby praktyków ekonomii społecznej, służące podniesieniu ich kompetencji. Programy będą oparte o wyniki przeprowadzonych wcześniej badań i będą skupiać się obszarach podwójnej transformacji (zielonej i cyfrowej) oraz współpracy. Opracowane programy przetestujemy w ramach pilotażowych realizacji w każdym z 10 krajów reprezentowanych w partnerstwie. 
  • Przygotujemy rekomendacje do polityk publicznych, których celem będzie wzmocnienie obecności ekonomii społecznej w programach nauczania zawodowego oraz trwałości modelu bsSE jako mechanizmu przewidywania umiejętności. 

W ramach działań projektu baSE będziemy aktywnie uczestniczyć na każdym etapie jego realizacji dając naszą wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo będziemy partnerem liderującym zadaniu piątemu w ramach którego odbędzie się testowanie opracowanych programów kształcenia dla praktyków ekonomii społecznej. Będziemy więc bardzo blisko wszystkich 10 procesów pilotażowych. Za testowanie na terenie Polski odpowiada nasz partner krajowy – Sieć Zachodniopomorskich OWES. 

Liderem projektu jest Uniwersytet Mondragon im. Jose Ma Arizmendiarrieta z Hiszpanii.  

Członkowie Partnerstwa: DIESIS NETWORK (BE), THE WHEEL (IE), Concertation Des Organisations Représentatives De L’économie Sociale (Concertes) (BE), AKMI Educational Organisation SA (GR), EVBB (DE), LEGACOOPSOCIALI Associazione Nazionale Delle Cooperative Sociali (IT), ENAIP NET Impresa Sociale Societa Consortile SRL (IT), Associazione Italiana per la Promozione Della Cultura Della Cooperazione e del Nonprofit (IT), Chambre Francaise de L’ ESS (FR), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) (PL), Social Economy Europe (BE), Asociatia Centrul Pentru Legislatie Nonprofit (CLNR) (RO), SYMPLEXIS (GR), Mondragon Corporacion Cooperativa SCOOP (ES), Koszalinska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (SZOWES) (PL), Innova Eg (DE), GR EUROCERT SRL (RO), Stiftung Universitat Hildesheim (DE), Universite De Liege (BE), Fundatia Alaturi de Voi Romania (RO), DOBA Fakulteta Za Uporabne Poslovne In Druzbene Studije Maribor (SI), European Vocational Training Association (BE), Institut National des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement – AGROPARISTECH (FR), BK CONSULT GMBH (DE). 

Projekt będzie realizowany od września 2022 do sierpnia 2026.  

Wyniki ankiety dotyczącą umiejętności specyficznych dla sektora ES dostępne są pod tym linkiem

Kliknij w zdjęcie poniżej, aby otworzyć raport