Bliżej siebie dzięki mozaikom

O PROJEKCIE

Felicja Skala jest pomysłodawczynią warsztatów na temat tworzenia i historii mozaik. Podczas planowanych czterech spotkań, uczestnicy wykreują płaszczyznę wzajemnej integracji i zacieśniania pomiędzy sobą więzi społecznych, także międzypokoleniowych i międzykulturowych,  otwierając pod kierunkiem specjalistki głowy, ręce na wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem mozaik. Uczestnicy również przygotują miniwykłady na tematy związane z mozaikami, a swoją nowopoznaną wiedzę będą dzielić się z innymi towarzyszami warsztatów.

 

O AUTORCE:

Felicja Skala

Była starszym wykładowcą języka francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie działa przy Żydowskim Centrum Wolontariatu w Gminie Żydowskiej w Warszawie, między innymi pomagając wolontaryjnie osobom ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.
Od lat zachwyca się sztuką tworzenia mozaik, w tym projekcie chciała dzielić się tym zachwytem z innymi osobami.

Zajęcia odbywały się w pracowni "Mozaikon"

Zajęcia odbywały się przy
al. Niepodległości 165
od 23.09 do 17.11.2019.

Galeria

Projekt organizowany jest w ramach „Akademii Liderów 60+ II edycja”, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
st. Warszawy.