Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM Polska) oraz Business Centre Club serdecznie zapraszają na drugie spotkanie Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce, które odbędzie się w dniu 1 marca br. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym West Gate (Al. Jerozolimskie 92) w Warszawie. Wydarzenie jest organizowane w konsultacji z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Inicjatywa Okrągłego Stołu ma na celu diagnozę bieżących wyzwań i potrzeb w obszarze społeczno-ekonomicznej integracji uchodźców z Ukrainy służącą wypracowaniu rekomendacji oraz rozwiązań użytecznych przy tworzeniu długoterminowej strategii włączania uchodźców i migrantów na rynek pracy i do społeczności lokalnych. Spotkania mają także przyczynić się do wzmocnienia współpracy międzysektorowej, w szczególności między uczestnikami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz zwiększenia koordynacji, synergii i tym samym skuteczności działań zapewniających systemowe i długofalowe formy wsparcia integracyjnego prowadzące do poprawy sytuacji ekonomicznej uchodźców.

Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja uczestników na drugi Okrągły Stół odbywa się do 22 lutego 2023 rokupod linkiem:

https://forms.office.com/e/ajq8DDYV4g

Osoba do kontaktu: Emilia Małys-Zaremba (emalyszaremb@iom.int)

Program:

9:00 – 10:00
Rejestracja

10:00 – 10:30
Powitanie oraz przedstawienie programu – Janina Owczarek i Emilia Małys-Zaremba, IOM Polska

Słowo wstępne:

  • Livia Styp-Rekowska, Szefowa Misji IOM w Polsce
  • Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  • Agnieszka Ścigaj, Minister – Członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Łukasz Bernatowicz, Wiceprezes Business Centre Club

10:30 – 12:15
Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy:

  • Wsparcie aktywizacji zawodowej uchodźców i migrantów w ramach Konkursu „Razem możemy więcej” – dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor, Marcin Wiatrów, Zastępca Dyrektora, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Rola ekonomii społecznej w integracji na rynku pracy uchodźców i migrantów oraz rządowe formy wsparcia rozwoju ekonomii społecznej – Filip Kołodziejski, Naczelnik, Departament Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej prowadzonych także przez uchodźców:

– Spółdzielnia Socjalna „Słuszna Strawa” z Warszawy – Yuliya Kasutskaya, Prezeska Zarządu
– Ukraińsko Polska Spółdzielnia Pracy Kooperatywa Razem “Pierożki Lepioszki” – Wincenty Sienkiewicz, Wiceprezes Spółdzielni
– Spółdzielnia Socjalna „Merchant” z Krakowa – Karol Szylko, Prezes Spółdzielni
– Stowarzyszenie Patchwork z Krakowa – Maria Bukhanovskaia, Prezeska Stowarzyszenia
– Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec – Aneta Żochowska, Dyrektorka Fundacji

Sesja pytań i odpowiedzi

12:15 – 12:30
Przerwa kawowa

12:30 – 13:45
Diagnoza wyzwań oraz propozycja rekomendacji i rozwiązań – moderowane dyskusje przy stolikach tematycznych

Stolik I:
Jak wspierać aktywność zawodową i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy?

Stolik II:
Jak wspierać i promować rozwój ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji zawodowej uchodźców i migrantów?

Stolik III:
Jak wspierać włączanie na rynek pracy osób młodych z Ukrainy (18+)?

13:45 – 14:30
Przerwa obiadowa

14:30 – 15:30
Kontynuacja pracy przy stolikach tematycznych

15:30 – 15:45
Przerwa kawowa

15:45 – 16:30
Prezentacja wyników prac stolików na forum. Podsumowanie.

Gorąco zapraszamy na DRUGI MIĘDZYSEKTOROWY OKRĄGŁY STÓŁ na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce. – przy jednym ze stolików swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE, oraz Iwona Cichowicz z Punktu Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców.

Więcej informacji o wydarzeniu w pliku PDF.