Działasz w obszarze społecznym? Sprawdź jak wpływasz na środowisko i klimat! Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na pionierski program mierzenia oddziaływania na środowisko dla organizacji pozarządowych. Program skierowany jest do organizacji z Warszawy i okolic, które współpracują lub planują współpracę z biznesem i odbiorców 1%. Zapraszamy już 27 czerwca na pierwsze spotkanie!

ESG (environment, social, governance) to coraz bardziej popularne wśród biznesu pojęcie, służące do ujawniania wpływu przedsiębiorstw na środowisko, społeczeństwo i ład zarządczy. Oczekiwania konsumentów, coraz bardziej świadomych wyzwań klimatycznych są powodem stopniowych zmian strategii biznesowych firm, czyniąc je bardziej odpowiedzialnymi środowiskowo i społecznie.

Organizacje społeczne nie mogą pozostać w tyle za tym trendem. Ich zaangażowanie w realizację celów społecznych jest wykazywane w rocznych raportach, ale na ile uwzględniają one aspekt środowiskowy?

Co zyskujesz przystępując do programu EKO-wizja?

Nasz program pozwoli Twojej organizacji:

  • określić poziom jej dojrzałości w zakresie odpowiedzialności środowiskowej,
  • zidentyfikować potencjalne ryzyka i szanse na lepsze oddziaływanie środowiskowe,
  • zmapować obszary do poprawy,
  • stworzyć raport odziaływania na środowisko,
  • określić cele, będące podstawą budowy strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji;

Harmonogram:

  1. ESG w organizacjach pozarządowych – spotkanie online – 27.06.2022, godz. 17.00,
  2. dojrzałość środowiskowa organizacji – mapowanie ryzyk i szans – warsztat stacjonarny – 02.09.2022, godz. 13.00-16.30,
  3. mapowanie i priorytetyzacja działań w obszarze środowiskowym – warsztat stacjonarny – * 07.10.2022, godz. 13.00-16.30,
  4. raport środowiskowy– 4h warsztat stacjonarny – * 04.11.2022, godz. 13.00-16.30.

Warsztaty poprowadzi Nina Józefina Bąk. Propagatorka ruchu spółdzielczego i ekonomii społecznej w Polsce. Założycielka i wieloletnia liderka Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”, czyli sprawiedliwego społecznie i odpowiedzialnego środowiskowo biznesu społecznego, który łączy konsumentów z rolnikami promując lokalną, ekologiczną i sezonową żywność. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Na zgłoszenia chęci uczestnictwa czekamy do 24 czerwca 2022.

Osoba kontaktowa: Marta Stachowiak
E-mail: marta.stachowiak@fise.org.pl
Telefon: 798238866

Rejestracja zakończona. 

Dziękujemy wszystkim chętnym.

Do zobaczenia!