Formularz rekrutacji
zainteresowanych ofertą wsparcia w ramach Projektu „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa”

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulamin rekrutacji na szkolenia, doradztwo i coaching w ramach Projektu „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa”

DANE KONTAKTOWE:
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przetwarzanych jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w celu otrzymania wsparcia na zasadach wskazanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), którym jest realizacja działań statutowych FISE w tym realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, a także konieczność dokumentowania i rozliczenia tych zadań. Masz prawo żądać od FISE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów FISE. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się w Regulaminie rekrutacji na szkolenia, doradztwo i coaching w ramach Projektu „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa”.


Wyślij wiadomość do FISE

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

Zostaw nam swój e-mail i pozostańmy w kontakcie!

Jesteś z nami

POŁĄCZONA? POŁĄCZONY?

Zostaw nam swój e-mail i pozostańmy w kontakcie!