Dziękujemy za przesyłanie formularza. Na podany w nim adres e-mail zostało przesłane potwierdzenie. Proszę oczekiwać na kontakt od osoby z zespołu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.