• Post category:Aktualności

8 września 2022 odbyło się III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego, które zostało zorganizowane przez Powiat Otwocki we współpracy z naszą Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

Uczestnikom Forum przyświecała jedna myśl – współpraca jest drogą do rozwoju. Podczas jednodniowego spotkania odbyły się warsztaty, wykreowano przestrzeń do wymiany poglądów, doświadczeń i kreślenie wyzwań. Jak podkreślił Krzysztof Szczegielniak – Starosta Otwockipodczas Forum przedstawiciele samorządu spotykają się z tymi, którzy podejmują aktywne działania na rzecz lokalnych społeczności. To miejsce, gdzie dzielimy się wiedzą, ale też tworzymy platformę porozumienia. Dzięki Forum lepiej poznajemy swoje oczekiwania, a w konsekwencji działamy jeszcze efektywniej. 

Takie spotkania doskonale budują porozumienie między lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi z sektora ekonomii społecznej. Promujemy ekonomię społeczną oraz budujemy sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości społecznej – dodała Edyta Obłąkowska, pierwsza wiceprezeska zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Pracownia Rozwoju Kalejdoskop -Otwock, Klubokawiarnia Pożyteczna, Słuszna Strawa i Krzysztof Szczegielniak – starosta otwocki, przedstawiciele Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Departamentu Ekonomii Społecznej i Polityki Rodzinnej w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ponad to gościmy Fundację SuperDrob „Uskrzydlamy”, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Stowarzyszenie “Więzy”, Centrum Usług Społecznych w Milanówku oraz wiele innych organizacji.

 

 

Dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu i cieszymy się, że razem możemy działać na rzecz wspólnego dobra!