9 marca 2023 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się zorganizowane przez Starostwo Otwockie i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych IV Forum NGO Powiatu Otwockiego. Hasłem przewodnim wydarzenia było „Dla wspólnego dobra. Współpraca NGO i JST w powiecie otwockim”.

Czwarta odsłona Forum NGO powiatu otwockiego zaskoczyła frekwencją. W sali widowiskowej PMDK zebrało się ponad 70 osób z 52 różnych organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Oficjalne rozpoczęcie Forum miało miejsce o godzinie 10:00 i zostało poprowadzone przez Starostę Otwockiego – Krzysztofa Szczegielniaka. Następnie Rafał Skwiot, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Otwocku, zaprezentował prezentację o powiecie i NGO.

W czasie debaty, która trwała od 10:30 do 11:30, przedstawiciele różnych organizacji i instytucji omówili kwestię potrzeb organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Fundacji “Fundusz Współpracy”, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Kinga Błaszczyk. Debatę moderowała Anna Czyżewska z Federacji Mazowia. Relacja z debaty i pełen zapis audio znajduje się na stronie ekonomiaspoleczna.pl.

Po przerwie kawowej Krzysztof Pilecki, reprezentujący Wydział Ekonomii Społecznej MCPS, przedstawił wykład na temat podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych. Następnie, w ramach studium przypadków organizacji pozarządowych i KGW, Małgorzata Łysik z CUS Wiązowna oraz Jakub Lada ze Spółdzielni Socjalnej Odmiana oraz Katarzyna Kunatkowska z Koła Gospodyń Wiejskich “Babie lato” omówili, jak działały ich organizacje w powiecie otwockim.

Po lunchu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesji warsztatowej, w której poruszono tematy takie jak “Granty na kulturę. Szukaj dalej niż w powiecie” i “Organizacja otrzymała grant. Co dalej?”.

Forum zakończyło się warsztatem “Co po forum” w formie “word cafe”, w trakcie którego uczestnicy mogli dyskutować o współpracy i sieciowaniu na przyszłość. Po tym nastąpiło podsumowanie i oficjalne zakończenie Forum. IV Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i instytucjami, a także do zapoznania się z nowymi trendami i wyzwaniami w ekonomii społecznej.

Wydarzenia takie jak IV Forum Organizacji Pozarzadowych Powiatu Otwockiego są bardzo ważne dla lokalnej społeczności, ponieważ pozwalają na spotkanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz lokalnych, co z kolei sprzyja budowaniu relacji i nawiązywaniu współpracy pomiędzy nimi. Podczas takich spotkań można omówić problemy i wyzwania, z którymi borykają się organizacje pozarządowe oraz władze lokalne, a także wymienić się doświadczeniami i pomysłami na ich rozwiązanie. Wspólne działania, jakie wynikają z takich spotkań, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności, a także do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań mieszkańców danego regionu. Ponadto, tego typu wydarzenia pozwalają na promowanie działań i inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz na zwiększenie ich widoczności w społeczności lokalnej.