Pierwsze spotkanie partnerów projektu SKI.F.T w Kopenhadze  

SKI.F.T. – słowo pochodzące z języka duńskiego, które oznacza zmianę to tytuł nowego międzynarodowego projektu, którego celem jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw ekonomii społecznej, dążących do przekształcenia swojego modelu biznesowego i świadczonych usług w bardziej zrównoważone ekologicznie. Rozpoczęty w październiku 2023 r. projekt jest współfinansowany przez unijny program SMP-COSME i tworzy go pięć organizacji działających na rzecz ekonomii społecznej: Kooperationen (Dania), FISE (Polska), COESI (Włochy), Demetra Formazione (Włochy), Legacoop Emilia-Romagna (Włochy), REVES aisbl (Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz ES) i CECOP (Europejska Federacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych). 

W ramach projektu partnerzy będą świadczyć określone usługi doradcze i coachingowe dla mikro i małych przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które umożliwią przeanalizowanie modelu biznesowego PES i nadanie mu bardziej zrównoważonego ekologicznie charakteru. 

Ponadto, przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia w ramach projektu będą miały możliwość otrzymania bezpośredniego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów dodatkowego coachingu i mentoringu np. na tworzenie lokalnych, społecznych i ekologicznych łańcuchów wartości, komunikację, wykorzystanie narzędzi cyfrowych, które uznają za niezbędne, itp. Przez cały ten proces, na różnych etapach projektu, będziemy mobilizować i zachęcać jego uczestników do nawiązania współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń. To kolektywne podejście dotyczyć będzie nie tylko samych PES, ale również innych interesariuszy ES, z którymi PES współpracują lub chciałyby nawiązać współpracę.  

Pierwsze międzynarodowe spotkanie, zorganizowane przez lidera projektu – Kooperationen odbyło się w dniach 5 i 6 grudnia 2023 r. w Kopenhadze. Na nim konsorcjum projektowe miało okazję ustalić ramy nadchodzących działań. Partnerzy starali się doprecyzować jakie są potrzeby mikro i małych przedsiębiorstw ES oraz stworzyć wspólną metodologię, którą mogliby wykorzystać na potrzeby usług doradczych i coachingowych. 

Wyniki pierwszej ankiety, przeprowadzonej jeszcze przed spotkaniem, rzuciły nieco więcej światła na wyzwania stojące przed mikro i małymi przedsiębiorstwami ekonomii społecznej. Okazuje się, że wyzwaniem już nie tylko jest brakująca wiedza i tzw. know-how. Respondenci wskazywali również, że brakuje im czasu na skorzystanie z doradztwa czy udział w coachingu. 

Głównym celem, a zarazem wyzwaniem konsorcjum SKI.F.T. na nadchodzące miesiące jest więc opracowanie oferty szkoleniowej, która będzie ściśle związana z bieżącą działalnością tych przedsiębiorstw, uwzględni wyżej wymienione wyzwania i będzie dostosowana do ich konkretnych potrzeb.  

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów projektu już w lutym 2024 r. – tym razem zorganizowane będzie online. Będzie to mocno merytoryczne spotkanie, gdzie partnerzy podzielą się zebranymi przez nich informacjami o dostępnych już na rynku zielonych narzędziach wspierających PES. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie to osobą do kontaktu w FISE jest Urszula Fila-Kicman: urszula.fila@fise.org.pl  

Zachęcamy do śledzenia naszej strony w j. polskim oraz do odwiedzenia oficjalnej strony projektu SKI.F.T dostępnej w j. angielskim: https://skift.kooperationen.dk/forside/.