Kto w kręgu tańcuje ten lepiej się czuje

Jest to cykl 10 bezpłatnych warsztatów ruchowych. Zajęcia te przeznaczone są zarówno dla kobiet i mężczyzn powyżej 55 r. ż.

Irena Wagner i Urszula Kening-Kryńska stworzyły dwuosobowy zespół, który realizuje projekt pn. „Kto w kręgu tańcuje, ten się dobrze czuje". Warsztaty te mają na celu zwiększenie integracji oraz poprawienie samopoczucia i samoakceptacji wśród osób powyżej 55 r. ż. Zrekrutowana grupa pod okiem instruktorki nauczy się „tańców w kręgu”. Warsztaty polegają na nauce tradycyjnych tańców europejskich. Zajęcia odbywać się będą przez 10 tygodni w okresie od 25.03 do 28.07.2019r. w Błoniu w Dziennym Domu Seniora przy ul. 3 Maja 10.

Bez nich nie udałoby się zorganizować zajęć

Irena Wagner

Od 2009r. jest Przewodniczącą Rady Słuchaczy na Błońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, organizuje m. in. wczasy, wycieczki, projekty  oraz spotkania integracyjne przy muzyce. Przez 2 lata była wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, a od 2017 r. jest wolontariuszką w Dziennym Domu ”Senior +”. Uczestniczyła w 2 edycjach projektu Bank Czasu, organizowanym przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Urszula Kenig

Od 2013r. uczęszcza na Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w 2015r. zorganizowała grupę wolontariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  Uczestniczyła w 2 edycjach projektu Bank Czasu, organizowanym przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Irena i Urszula

Pomysłodawczyni projektu

Link do naszego wydarzenia na facebooku

Nasze zajęcia...

... dają dużo uśmiechu

Fotografie wykonano podczas warsztatów ruchowych w Błoniu.

Kontakt
22 622 01 91

Jeśli masz pytania, zadwoń

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Akademia Liderów 60+ II edycja”, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy
i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta st. Warszawy.

Projekt „Akademia Liderów 60+ II edycja” jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Wesprzyj nas!