O PROJEKCIE

Jest to cykl 10 bezpłatnych warsztatów ruchowych. Zajęcia te przeznaczone są zarówno dla kobiet i mężczyzn powyżej 55 r. ż. Irena Wagner i Urszula Kening-Kryńska stworzyły dwuosobowy zespół, który realizuje projekt pn. „Kto w kręgu tańcuje, ten się dobrze czuje". Warsztaty te mają na celu zwiększenie integracji oraz poprawienie samopoczucia i samoakceptacji wśród osób powyżej 55 r. ż. Zrekrutowana grupa pod okiem instruktorki nauczy się „tańców w kręgu”. Warsztaty polegają na nauce tradycyjnych tańców europejskich. Zajęcia odbywać się będą przez 10 tygodni w okresie od 25.03 do 28.07.2019r. w Błoniu w Dziennym Domu Seniora przy ul. 3 Maja 10.

O AUTORKACH

Irena Wagner

Od 2009r. jest Przewodniczącą Rady Słuchaczy na Błońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, organizuje m. in. wczasy, wycieczki, projekty  oraz spotkania integracyjne przy muzyce. Przez 2 lata była wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, a od 2017 r. jest wolontariuszką w Dziennym Domu ”Senior +”. Uczestniczyła w 2 edycjach projektu Bank Czasu, organizowanym przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Urszula Kenig

Od 2013r. uczęszcza na Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w 2015r. zorganizowała grupę wolontariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  Uczestniczyła w 2 edycjach projektu Bank Czasu, organizowanym przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Irena i Urszula

Pomysłodawczyni projektu

ARTYKUŁ DO GAZETY BIS-BŁOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

                                          Tańce w Kręgu”           

Według niemieckiego profesora tańca i etnografa Bernarda Wosienna, ”Tańce w Kręgu”, są to tradycyjne, proste  tańce ludów europejskich, głównie z rejonu Bałkanów, tańczone w  kręgu, lub korowodzie. Od wieków  wszystkie uroczystości rodzinne, plemienne czy religijne, świętowane były tańcem w kręgu.

Ich celem był wzrost integracji grupy, wyższe poczucie wspólnoty, samoakceptacji, polepszenie stanu zdrowia oraz radości życia.  Zapominanie o troskach i cierpieniu. Odczucie wyjątkowej komunikacji jaką daje harmonijny ruch grupy. Taniec ten zawsze był wykorzystywany w celach leczniczych.  Leczono nim duszę i ciało.

            Zaś Maurice Bejart, wielki tancerz i choreograf francuski powiedział: ”Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin działalności ludzkiej, gdzie człowiek jest zaangażowany całkowicie; ciałem duszą i umysłem – harmonia muzyki i ruchu.  Ma ogromną siłę transformującą. Budzi on do życia ciało i uśpioną w nim ekspresję. Jest to jeden ze sposobów na odreagowanie napięć oraz stresów.

            Nic dziwnego, że dla polepszenia kondycji fizycznej i psychicznej swoich pracowników, z ”Tańców w Kręgu” korzystają firmy amerykańskie i europejskie. W Polsce:  Centra Kultury, Kluby Seniora, Ośrodki SPA oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

            Ze względu na zapotrzebowanie i wielkie dobra płynące szczególnie dla osób starszych, postanowiłyśmy rozpropagować je w Błoniu. 

Po ukończeniu ”Akademii Liderów 60 +”w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i pod protektoratem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,  napisałyśmy projekt ”Tańce w Kręgu”.

 I tak zaczęła się nasza wspólna przygoda z tańcem; przede wszystkim miłe spędzanie czasu  przy muzyce. Było to dla nas coś nowego, innego od ”normalnych” tańców dyskotekowych. Musiałyśmy przestawić się na nowe kroki, nowe, nieschematyczne myślenie.  Było przy tym dużo radości, śmiechu, zabawy. To wszystko, w myśl założenia, by jeszcze bardziej nas zintegrowało i dało większą radość życia. Z każdego spotkania wychodziłyśmy rozśpiewane, roztańczone.

Nawet po największej zabawie dyskotekowej, nigdy się tak dobrze nie czułyśmy. Przyznałyśmy więc jednogłośnie rację Maurice Bejartowi, że ”Taniec w Kręgu” budzi do życia uśpioną w człowieku ekspresję.

 Po trzymiesięcznej nauce pod okiem wykwalifikowanej instruktorki, nasze pierwsze, oficjalne występy  odbyły się 22.06.2019 r. podczas ”Nocy Świętojańskiej” organizowanej przez Centrum Kultury i Urząd Miejski w Błoniu.  Wszystkim bardzo się spodobałyśmy,  było więc sporo ”polubień” na Facebooku.

         Zaś 4.07.2019 r. uroczyście  zakończyłyśmy projekt, podczas którego przedstawiłyśmy swoje umiejętności.  Publiczność uhonorowała nas gromkimi brawami, a potem cała sala zatańczyła z nami. Nagrania można obejrzeć na Facebooku strony Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Obecnie większość Uniwersytetów Trzeciego Wieku ma ”Tańce w Kręgu”, a my w Błoniu też możemy się nimi pochwalić.  Otrzymałyśmy już zaproszenia na występy w sierpniu i we wrześniu do Warszawy na Dni Seniora.

Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce będzie o naszej formacji tanecznej głośno.

 

Liderki projektu 

 Irena Wagner  i Urszula Kenig

.

 

Link do naszego wydarzenia na facebooku

Nasze zajęcia...

... dają dużo uśmiechu

Fotografie wykonano podczas warsztatów ruchowych w Błoniu.

Zdjęcia z uroczystego pokazu

Kontakt
22 622 01 91

Jeśli masz pytania, zadwoń

Projekt organizowany jest w ramach „Akademii Liderów 60+ II edycja”, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta
st. Warszawy.

Projekt „Akademia Liderów 60+ II edycja” jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.