Muzykoterapia w ruchu- warsztaty psychoruchowe dla seniorów

O projekcie

1 kwietnia 2019r. rozpoczęły się bezpłatne zajęcia psychoruchowe, które trwały do 31 czerwca b. r. (z uwzględnieniem przerw w okresie świątecznym i w „weekend majowy”). Cykl dziesięciu 2-godzinnych warsztatów psychoruchowych dla seniorów 
pn. „Muzykoterapia w ruchu”,  zawiera takie formy interakcji z uczestnikami jak: taniec, ruch, muzyka i relaksacja. Uczestnicy zyskają przestrzeń do twórczego wyrażania własnych emocji, a także  będą mieli okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z terapeutką oraz z innymi osobami z tej samej grupy wiekowej.

Formuła zajęć dostosowana jest do specyfiki grupy, uwzględniając ograniczenia ruchowe oraz kondycję psychofizyczną osób starszych. Bezpieczeństwo całego procesu zapewni prowadząca warsztaty Kamila Sitkowska – psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka DMT (Dance Movement Therapy), posiadająca doświadczenie w pracy z seniorami.

Warsztaty aktywizujące dla seniorów będą odbywać się w lokalu udostępnionym przez Klub Sąsiedzki. Partner projektu dodatkowo zapewni sprzęt grający oraz nagłośnienie, a także pomoże w promocji zajęć.

O autorce

Stanisława Wierczyńska – aktywna emerytka, już od kilku lat jako wolontariuszka pomaga ludziom chorym i potrzebującym.
Działa wraz z Fundacją Razem na rzecz osób uzależnionych i osób wykluczonych społecznie. Współprowadziła warsztaty plastyczne dla rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Karolkowej w Warszawie. Ponadto współprowadziła półkolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Współpracowała również z młodzieżą z Pogotowia Opiekuńczego na Żoliborzu. Bierze udział w wielu zajęciach dla seniorów m.in. warsztatów ceramicznych, malarskich, decoupage. Lubi ruch i aktywność fizyczną. Często korzysta z siłowni na powietrzu, uprawia nordic walking oraz capoeire.

Galeria

Fotorelacja z zajęć
Lokalizacja

Warszawa, ul.Młynarska 35 a

Godziny zajęć

10:00-12:00
Piątki

Kontakt

(22) 622 01 91
Email: joanna.tomala@fise.org.pl

Projekt organizowany jest w ramach „Akademii Liderów 60+ II edycja”, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy
i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy.

Projekt „Akademia Liderów 60+ II edycja” jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.