• Post category:Aktualności

Jeszcze niespełna tydzień pozostał kandydatom do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na nadsyłanie zgłoszeń. Termin upływa 8 lutego. Jakie kryteria trzeba wypełnić?

Czym jest Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Do zadań Komitetu należy m.in. przedstawianie opinii o programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, projektach aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, a także funkcjonowaniu ustawy. Opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o charakterze innowacyjnym. Przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności.

Obecność w komitecie daje zatem możliwość realnego wpływu na politykę państwa w sektorze ekonomii społecznej, dlatego gorąco zachęcamy do udziału w rekrutacji do tego organu.

Kryteria naboru do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Jedynym kryterium jakie trzeba wypełnić to uzyskanie poparcia co najmniej 10 podmiotów ekonomii społecznej. Biorąc pod uwagę, że w tym sektorze opieramy relacje się na wzajemnym wsparciu, spełnienie tego kryterium nie powinno być problemem.

Zgłoszenia kandydatów do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej należy nadsyłać na dostępnym do pobrania formularzu w terminie do 8 lutego 2023 r. na adres e-mail: anna.moskwa@mrips.gov.pl  – w tytule wiadomości wpisując „Kandydatura do KKRES”.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!