Staramy się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. Uważamy, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja publiczna” są dla nas bardzo ważne.

Fundacja podejmuje współpracę z administracją publiczną (na szczeblu krajowym i lokalnym), przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi o podobnej misji. Stosunkowo rzadko działamy z osobami indywidualnymi, choć mamy wśród swoich projektów również takie, które skierowane są bezpośrednio do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Instytucje rynku pracy

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pracuje m.in. na rzecz podniesienia kompetencji osób działających w służbach zatrudnienia, promując uelastycznienie polskich instytucji rynku pracy tak, aby lepiej odpowiadały one na potrzeby osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę.

FISE od lat 90. prowadzi szkolenia, m.in. z metody Spadochron. Opracowaliśmy autorskie materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych chcących się w swojej pracy posługiwać tą metodą.

Szkoła Przedsiębiorczości, realizująca działalność gospodarczą fundacji, oferuje kilkadziesiąt różnych szkoleń skierowanych do pracowników publicznych służb zatrudnienia, urzędników, samorządowców, pracowników pomocy społecznej.

Prowadzimy portal rynekpracy.org, którego odbiorcami są głównie pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, stworzyliśmy także serwis Praca-enter.pl skierowany do osób szukających pracy i pozwalający im dopasować swoją ścieżkę kariery do własnych kompetencji i upodobań. Przy tej okazji FISE opracowała cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy i bibliotekarek, wzbogacający umiejętność doradzania osobom szukającym porady zawodowej.

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to działania biznesowe nastawione głównie na pozytywną zmianę społeczną, a nie na maksymalizację zysku.

FISE od 2005 roku działa w tym sektorze, zarówno pracując bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak i starając się wpływać na zmianę polskiego prawa, postaw urzędników oraz klientów biznesowych i indywidualnych.

Jesteśmy członkiem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, najstarszej (założonej w 2004 roku) polskiej instytucji zrzeszającej organizacje zajmujące się ekonomią społeczną a w latach 2004-2015 prowadziliśmy sekretariat SKES.

Jako członek SKES angażujemy się m.in. w prace na rzecz zmian prawnych w obszarze ekonomii społecznej, współtworzenie i konsultowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz monitorowanie realizacji programów operacyjnych.

Od 2011 jesteśmy organizatorem Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, jedynego ogólnopolskiego konkursu tego typu, w którym nagradzane są firmy społeczne najlepiej radzące sobie na rynku.

Upowszechnianiem ekonomii społecznej FISE zajmuje się również poprzez nadawanie przedsiębiorcom społecznym certyfikatu jakości Znak eS.

Od 2005 roku prowadzimy portal internetowy ekonomiaspoleczna.pl, który jest największym polskim źródłem informacji na temat przedsiębiorczości społecznej w kraju i na świecie, codziennie aktualizowanym serwisem z aktualnościami, przeglądami prasy, poradami prawnymi, biblioteką publikacji elektronicznych.

Częścią portalu jest też Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – największy autorski zbiór dokładnych informacji o najlepszych polskich przedsiębiorstwach społecznych.

Prowadzony przez FISE od 2009 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to przykład działania skierowanego bezpośrednio do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale również do organizacji pozarządowych myślących o ekonomizacji swoich działań. OWES służy edukacji początkujących przedsiębiorców i inkubacji przedsiębiorstw społecznych.

Istniejące przedsiębiorstwa społeczne FISE stara się wspierać w ramach tworzonego Klastra ES, przedsięwzięcia, w ramach którego zespół fundacji, zewnętrzni eksperci oraz przedsiębiorcy społeczni pracują nad stworzeniem dobrych jakościowo i atrakcyjnych dla zwykłego klienta produktów.

Nowym działaniem FISE jest współpraca z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych przy testowaniu innowacyjnych instrumentów finansowych dla polskich przedsiębiorstw społecznych.

Logo TISE SA 30 lat
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Propsy PR
PwC
Agencja kreatywna BOTAK!
Orange Polska
API TRADE - OUTSOURCING IT
ANG Spółdzielnia