• Nasze Programy
Transfer HUB to ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych to możliwość sprawdzenia siebie i swoich pomysłów przy wsparciu doradców, ekspertów, praktyków, i odbiorców.
Warsztat Warszawski to śródmiejskie miejsce aktywności lokalnej wspierające inicjatywy obywatelskie mieszkańców Warszawy i stołecznych organizacji pozarządowych.
OWES to projekt wsparcia dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy - zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym.
Konkurs [eS] im. Jacka Kuronia na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku to wydarzenie cykliczne. Komisja ekspertów i ekspertek nagradza najlepsze polskie firmy społeczne.
Projekt skierowany do osób po 60 r. ż. mieszkających w Warszawie, które chcą podejmować działania wolontariackie na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki projektowi 30 osób weźmie udział w szkoleniu z organizowania projektów społecznych.

Celem projektu jest organizacja i prowadzenie poradnictwa w szczególności dotyczącego rynku pracy dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz zwiększenie integracji społecznej cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Watch it! – program FISE o kampaniach społecznych organizowanych przez organizacje pozarządowe, bezpłatnym czasie antenowym w mediach publicznych i systemowej współpracy NGO z agencjami reklamowymi i całą branżą reklamową.