Spotkanie, tkanie i gadanie

We współczesnym mieście brak jest tradycji spotkań międzypokoleniowych połączonych ze wspólnym działaniem. Jednym ze sposobów nawiązania więzi międzypokoleniowych jest nabywanie i rozwijanie umiejętności rękodzielniczych i wymian doświadczeń w grupie. Projekt będzie realizowany w trakcie 4 spotkań warsztatowych, w których weźmie...

Read More

Kiedy dusza boli

Projekt "Kiedy dusza boli" skierowany jest do grupy rodzin osób chorujących psychicznie i asystentów zdrowienia. Asystentami zdrowienia są osoby, które pokonały kryzys psychiczny i chcący pomagać innym poprzez swoje doświadczenie.

Read More

Przewodnik po warszawskich snach

Odpowiadając na potrzeby osób, które chciałyby nauczyć się pracować w międzypokoleniowym zespole, zostanie powołana grupa przynajmniej 7 osób, która w toku 6 spotkań oraz pomiędzy nimi zrealizuje i przedstawi film.

Read More

Akademia liderów 60+ II edycja

Akademia Liderów 60+ II edycja to projekt skierowany do osób po 60 r. ż. zamieszkujących w Warszawie oraz wyrażających chęć podjęcia wolontariackich działań na rzecz swojej społeczności lokalnej. 

Projekt liderski

Dzięki projektowi 30 osób weźmie udział w szkoleniu z zakresu planowania i organizowania projektów społecznych. Część z nich ma szansę na zrealizowanie swojego pomysłu i otrzymanie dofinansowania działań (do 3000 zł).  Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności osób w wieku 60+ oraz podnoszenie kompetencji liderskich.

W programie szkolenia znajduje się m.in.:

  • Metoda tworzenia projektu społecznego
  • Prezentacja projektów społecznych
  • Komunikacja interpersonalna i kształtowanie postawy lidera
  • Pozyskiwanie środków na projekty społeczne
  • Wolontariat w Warszawie
  • Nawiązywanie relacji i współpraca z różnymi podmiotami
  • Zasady funkcjonowania i struktura m.st. Warszawy

Read More

Każda osoba, która
ukończyła szkolenie
otrzymała
CERTYFIKAT lidera

Termin zgłoszeń upłynął 6 lutego 2019 r. Projekt „Akademia Liderów 60+ II edycja” jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Osoby
odpowiedzialne
za projekt

Pamela Leończyk

Pamela leończyk

Koordynatorka projekty Akademia Liderów 60+ II edycja 

kontakt:
pamela.leonczyk@fise.org.pl

22 622 01 91

Joanna Tomala

Pracownik merytoryczny

kontakt:
joanna.tomala@fise.org.pl

22 622 01 91

Joanna Tomala

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder

Galeria zdjęc

Fotografie wykonano podczas zajęć