Przewodnik po warszawskich snach

Hanna Sławińska

autorka projektu

Jest współzałożycielką grupy samopomocy „Wolni Razem” (2014) która zrealizowała dwa małe projekty społeczne skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi  (jeden z nich był dofinansowany z FIO), m.in.  posadzono 4 drzewa „Zdrowia psychicznego” na terenie Warszawy. Była też wolontariuszką w pracowni Filmowej Cotopaxi.

 

O projekcie

Projekt nawiązuje do potrzeb stojących u podłoża powołania w Warszawie „Programu  Wspólnota” 

Wspomniane potrzeby to: to słabe więzi społeczne i kulturalne między mieszkańcami stolicy, wynikające z wielu powodów, m.in. z braku poczucia zakorzenienia, niechęci do włączania się w życie społeczne, ale też małej liczby pozytywnych wzorców.

 

Projekt Hanny Sławińskiej 

Odpowiadając na potrzeby osób, które chciałyby nauczyć się pracować w międzypokoleniowym zespole, przeprowadzono 6 spotkań w którch uczestniczyło  przynajmniej 7 osób. Warsztaty odbywały się w Warsztacie Warszawskim oraz w pobliskim plenerze.

Po nakręceniu i zmontowaniu film zostanie udostępniony w Internecie.

 

"Program Wspólnota" do której odwołuje sie autorka

Raport z prac nad programem: 

http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/01/Analiza-socjologiczna-na-temat-tworzenie-i-funkcjonowania-wsp%C3%B3lnot-lokalnych-w-Warszawie_MMD-Milanowa_30_11_18.pdf

Galeria

Kontakt

Akademia Liderów 60+ II edycja

Projekt organizowany jest w ramach „Akademii Liderów 60+ II edycja”, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy.

Projekt „Akademia Liderów 60+ II edycja” jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.