RYNEK PRACY

Doradztwo zawodowe, Podręcznik dla pracowników bibliotek działających na lokalnym rynku pracy

Grażyna Kobiałka, wyd. FISE, 2012, 60 str.

Podręcznik opracowany specjalnie dla bibliotekarzy, którzy w projekcie “Praca. Enter” lub “RozPRACUJ to z biblioteką” nabywają kompetencji przydatnych w udzielaniu wsparcia osobom poszukującym pracy lub wybierającym zawód.

RYNEK PRACY

red. Paweł Kaczmarczyk i Joanna Tyrowicz, wyd. FISE, 2007, 228 str.

Opracowanie skupia się na wybranych, najważniejszych problemach we współczesnych badaniach nad migracjami z i do Polski, koncentrując się przy tym na problematyce migracji z Polski, kluczowej w kontekście programu.

RYNEK PRACY

Pod red. Michała Boni, wyd. FISE, 2006, 62 str.

Opracowanie podsumowuje kilkuletni program „Bezrobocie – co robić?” pilotowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a w ostatniej edycji realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych.

RYNEK PRACY

Joanna Koral, wyd. FISE, 2009

Biuletyn zawiera opis outplacementu (programu ułatwiającego zwalnianym pracownikom podnoszenie kwalifikacji i zmianę pracy, oraz zapewniający pracodawcom płynną działalność) jako narzędzia używanego w walce z bezrobociem.

RYNEK PRACY

Ilona Gosk, Magdalena Klaus, Magdalena Huszcza, wyd. FISE, 2006, 91 str.

Publikacja składa się z 6 rozdziałów, w tym: Projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet, Agencje zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, Osoba chora psychicznie w zatrudnieniu przejściowym, Romskie integracyjne spółdzielnie socjalne.

RYNEK PRACY

Piotr Olech, wyd. FISE, 2006, 38 str.

W związku z ogólnym deficytem badań w zakresie problematyki bezdomności, trudno określić skalę bezrobocia wśród bezdomnych. Organizacje pozarządowe szacują, że około 70% – 90% ludzi bezdomnych pozostaje bez pracy.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Agata Urbanik, Zofia Boni, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, wyd. FISE, 2011, 70 str.

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy władz z obywatelami przy tworzeniu polityk publicznych pogrupowane w obszarach: strategie rozwoju, środowisko naturalne, planowanie przestrzeni, budżet partycypacyjny.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

wybór i opracowanie: Jolanta Zientek-Varga, Marta Lewandowska, wyd. FISE, 2011, 90 str.

Jeden z owoców projektu Moja Polis, publikacja zawierająca fragmenty prac uczestników szkoleń “Budowanie współpracy”, organizowanych przez FISEu. Mogą z nich skorzystać inne samorządy lokalne, traktując je jako inspirację.

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

red. Oktawiusz Chrzanowski, Ewa Rościszewska, Jolanta Zientek-Varga, wyd. FISE, 2013

W publikacji od strony praktycznej przedstawione są doświadczenie i wiedza, zdobyte w kontaktach z polskimi i zagranicznymi przykładami partycypacji, oraz mądrość tych, którzy doświadczyli współpracy z obywatelami z każdej strony.

EKONOMIA SPOŁECZNA

Marta Lewandowska, wyd. FISE, 2013

Podręcznik stanowi próbę opisania modelu tworzenia partnerstw lokalnych, swoistej recepty umożliwiającej budowanie skutecznych i trwałych porozumień międzysektorowych, w oparciu o doświadczenia projektowe.

EKONOMIA SPOŁECZNA

B. Juraszek-Kopacz, J. Szymańska, J. Zgierski, E. Żórawska, wyd. FISE, 2012

Lista zagadnień obowiązkowych, które należy przeanalizować przygotowując się do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego, tak aby pomysł na biznes społeczny przełożyć na realnie działający i skuteczny podmiot gospodarczy.

EKONOMIA SPOŁECZNA

Praca zbiorowa, wyd. FISE, 2011

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej zawiera obszerne omówienie ram prawnych inkluzji zawodowej w Europie oraz kilkadziesiąt opisów dobrych praktyk z kilkunastu krajów Europy.

EKONOMIA SPOŁECZNA

red. Piotr Frączak i Jan Jakub Wygnański wyd. FISE, 2007/2008, 76 str.

Publikacja jest podsumowaniem doświadczeń i efektów pracy analitycznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, oraz zaproszeniem do dyskusji na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.