Projekt „Punk Informacji zawodowej dla cudzoziemców” realizowany przez Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współfinansowany przez m. st. Warszawa działa na terenie miasta już ponad rok. Głównym celem projektu – wspieranie, konsultowanie i doradzanie cudzoziemcom na rynku pracy co ma przyczynić się do zwiększenia stopnia integracji społecznej.

W takim krótkim okresie czasu z usług Punktu skorzystało kilkadziesiąt cudzoziemców z różnych zakątków świata. W ciągu roku w ramach projektu odbyło się dziesięć wydarzeń – warsztatów i spotkań. Obejmowały one między innymi tematykę: obszaru rynku pracy, aspektów prawnych, wzmacniały kompetencje niezbędne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Dzięki temu Miejsce Aktywności Lokalnej Warsztat Warszawski stał się nową lokacją na mapie Warszawy dla migrantów i uchodźców – miejscem przyjaznym, otwartym i bezpiecznym.

Cudzoziemki i cudzoziemców wspierały – Iwona Cichowicz, Natalia Kur z CHLEBEM I SOLĄ i Oksana Denysyuk z Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne FUCI. Podsumowując rok, zapytałam specjalistki o trudności i osiągnięcia nie tylko ich własnych, ale i osób, które korzystały ze wsparcia.

Iwona Cichowicz coach – inspiratorka zmian: Osoby spotykające się ze mną na konsultacjach pochodzą z różnych krajów m.in. z Ukrainy, Tadżykistanu, Rosji, Białorusi, Egiptu, Jordanii, przynoszą ze sobą różnorodne bagaże doświadczeń, znaleźli się tu z różnych powodów. Na spotkanie przychodzą z jednym słowem: „praca”, ale okazje się, że aktywizacja zawodowa na nowym rynku pracy to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Moja praca z nowymi warszawiakami i warszawiankami to też misja odkrywania ich potrzeb bieżących, kierowania ich do odpowiednich instytucji, organizacji pomocowych, wspieranie w trudnych momentach. Dopiero kiedy ich bieżące problemy zostają rozwiązane lub są w toku możemy podjąć się kolejnego kroku: wejścia na rynek pracy.

Praca jest jednym z najważniejszych elementów integracji ze społeczeństwem przyjmującym, praca umożliwia poznawanie nowych ludzi, naukę języka polskiego w naturalnych warunkach, odbudowania i wzmocnienia poczucia własnej wartości.

Szukanie pracy to droga, długa i kręta, jeśli nie jesteśmy wysokiej klasy specjalistą, nie znamy biegle kilku języków, mamy doświadczenie tylko ze swojego kraju pochodzenia lub nie posiadamy doświadczenia zawodowego znalezienie pracy zgodnej z wartościami i wymaganiami jest czasochłonne i wymaga poniesienia sporych nakładów czasowych i pełnego zaangażowania.

Ale jest to możliwe… wówczas takie osoby zapraszam nie tylko na doradztwo zawodowe ale również coaching kariery, gdzie pomagam klientowi spojrzeć na siebie z lotu ptaka, poszerzenia perspektywy, stwarzam możliwość przyjrzenia się wartościom i zastanowienia się którą drogę powinien wybrać na dany moment, na ten pierwszy krok.
Jest to trudna droga zarówno dla mnie i klienta ale efekt końcowy jest satysfakcjonujący.

Co w tej pracy uważam za cenne? Cenne są spotykania inspirujących ludzi, zmotywowanych do zmiany i poszukiwania siebie w nowych realiach.


Natalia Kur: Praca w tym projekcie jest dla mnie takim wsparciem imigrantów, żeby przestawali czuć się w Warszawie jak goście, a zaczynali jak u siebie. W domu. Sama nauczyłam się podczas tej pracy, że pomaganie to sztuka i trzeba być w niej bardzo uważnym.


Oksana Denysyuk: Rok pracy w projekcie przyniósł wiele nowych doświadczeń. Każdy człowiek, każda historia stała częścią mojego życia. Większość migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń nawet nie zdaje sobie sprawy, jacy są silni i odważni i jak mogą inspirować innych!

Z czasem uświadomiłam sobie, jak ważne jest mówić im o tym, o tej super mocy. I to właśnie stało główną częścią mojej codziennej pracy z ludźmi – mówienia im, jacy są silni, gdy pokonują kolejne trudności, dowartościowywać każdy ich krok, inspirować. Dopiero teraz, gdy minął rok pracy w projekcie, zdaję sobie sprawę, że czerpałam energię od nich – odważnych, silnych, śmiałych i nieustępliwych nowych mieszkańców Warszawy!

Dziękujemy wszystkim, że jesteście, dziękujemy za inspirowanie i ulepszanie Warszawy!

Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców oferuje:
* wsparcie w procesie integracji
* poradnictwo zawodowe i coaching
* warsztaty rozwoju osobistego i warsztaty prawne
* spotkania z ekspertami rynku pracy
* staże i praktyki
* kursy i szkolenia zawodowe
* warsztaty o polskiej kulturze oraz spotkania integracyjne

Punkt działa w Warsztacie Warszawskim ( Pl. Konstytucji 4, Warszawa) we wtorki i środy od 10:00 do 17:00 i w czwartek do 14:00 do 20:00. Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Więcej informacji na Facebook www.facebook.com/PunktIZdC.
Zapraszamy!