• Post category:Aktualności

TransferHUB – Inkubator Innowacji Społecznych działający w FISE w ramach programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju –  właśnie wyłonił 4 innowacje do ostatniego etapu projektu, Rafinerii.

Komisja dokonała trudnego wyboru i spośród 31 świetnych, oryginalnych projektów z zakresu wsparcia osób młodych w przechodzeniu z edukacji do zatrudnienia wybrała następujące:

  • Zmapuj siebie, autorstwa Pauliny Galanciak i Pauliny Łoś,  jest narzędziem dedykowanym młodym dziewczynom do indywidualnej pracy nad określeniem swoich mocnych stron i umiejętności, zaplanowaniem ścieżki swojego rozwoju, testowania siebie w różnych sytuacjach edukacyjnych, zawodowych czy społecznych;
  • Agro-eko-lab, autorstwa Kooperatywy Dobrze, który polega na zachęceniu młodych rolników kończących edukację w szkole rolniczej do prowadzenia uprawy metodami ekologicznymi i tradycyjnymi oraz sprzedaży bezpośredniej plonów do zorganizowanych grup konsumentów;
  • Eko-logika, autorstwa Dorota i Tomasz Ryglów, czyli model uzupełnienia kwalifikacji zawodowych dla uczniów szkół gastronomicznych i rolniczych poprzez nauczenie ich kuchni wegańskiej;
  • ZAwodowe Zaprzyjaźnianie, autorstwa Ewy Furgał, który opiera się na pracy mentoringowej dla młodych kobiet z Zespołem Aspergera w zakresie wsparcia ich w podjęciu zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i zainteresowaniami.

Przez najbliższe miesiące zespół TransferHUB będzie aktywnie działał na rzecz doskonalenia i promocji wymienionych innowacji. Chcemy doprowadzić do tego, by każda z nich była dostępna do szerokiego kręgu odbiorców, poprzez włączenie ich do systemu edukacji i wsparcia zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi innowatorami i ich projektami: www.transferhub.pl