• Post category:Aktualności

Dziś mieliśmy przyjemność uczestniczyć w X Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Otwocku pod hasłem “Partnerstwo dla Rozwoju”. Wydarzenie rozpoczęło się od inspirującego przemówienia Krzysztofa Szczegielniaka, Starosty Otwockiego, oraz dr hab. Magdaleny Sitek, Rektorki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE).

Następnie uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym, który skupiał się na współpracy jednostek samorządu terytorialnego z trzecim sektorem i lokalnym biznesem. Panelistami byli Starosta Otwocki, Krzysztof Szczegielniak, dr Małgorzata Such-Pyrgiel z WSGE, Kamila Grott-Tomaszek z Fundacji Promocji Kultury “OtwArte”, oraz Łukasz Malczyk, prezes Unii Polskich Przedsiębiorców. Wnioskiem z dyskusji było jedno zdanie: Wszyscy jesteśmy od siebie współzależni, a dobra komunikacja jest kluczowa dla lokalnego rozwoju wszystkich zainteresowanych.

Po dyskusji Magdalena Wronowicz i Tomasz Lenart z Stowarzyszenia “Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zaprezentowali zagadnienie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na przykładzie projektu Kraina Akceptacji. To inicjatywa, która nie tylko aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami, ale również przyczynia się do zmiany ich społecznego postrzegania.

Kolejnym punktem programu była prezentacja Anny Koneckiej-Pająk, Dyrektor Makroregionu, i Michała Salutera, Dyrektora Działu Rozwoju Sieci Partnerskiej, z EFaktor, którzy opowiedzieli o usłudze oferowanej przez factoring.com.pl – ciekawej ofercie zarówno dla biznesu, jak i nie tylko.

Gwoździem programu było wręczenie nagród w konkursach „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” i Nagrody Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Nagrody przyznano w wielu kategoriach, takich jak Pracodawca Roku, Filantrop Roku, Firma Roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny czy Aktywny NGO.

Nie zabrakło także wyróżnień dla osób i instytucji za ich wkład w rozwój kolejnych edycji Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego. Specjalne podziękowania otrzymali profesor Bronisław Sitak, wójt gminy Wiązowna Janusz Budny, oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Wolska-Rzewuska.

Wydarzenie było nie tylko okazją do zdobywania cennych kontaktów, ale również doskonałą platformą do networkingu i kuluarowych dyskusji. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy Powiatowi Otwockiemu za zaproszenie oraz możliwość udziału w tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu. To było wspaniałe wydarzenie z udziałem fantastycznej publiczności.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga #MCPS, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka.#ESjakSukcES