favicon2
Szkoła Przedsiębiorczości

korzystając z doświadczenia FISE, od 1999 roku prowadzimy szkolenia stymulujące rozwój przedsiębiorczości, pomagamy w zwalczaniu bezrobocia, wspieramy biznes, organizacje pozarządowe i administrację publiczną.

1.

Wiedza i umiejętności doświadczonych ekspertów

25 lat funkcjonowania FISE zaowocowało wykształceniem niezwykle kompetentnego zespołu trenerskiego, złożonego z ludzi, którzy jako pracownicy lub partnerzy FISE współpracowali z nami w najważniejszych dla nas ogólnokrajowych lub regionalnych przedsięwzięciach na rzecz rynku pracy, ekonomii społecznej czy partycypacji obywatelskiej. Prowadzenie szkoleń jest kontynuacją ich bogatego doświadczenia w pracy eksperckiej i menadżerskiej oraz okazją do podzielenia się z Państwem cenną wiedzą, know-how, wnioskami z codziennej praktyki, a także umożliwienia Wam nabycia umiejętności u samego źródła.

2.

Skuteczne i inspirujące metody prowadzenia szkoleń

Nasi trenerzy mają nie tylko bogate przygotowanie merytoryczne, ale także trenerskie. Stosowane przez nich metody prowadzenia szkoleń (warsztatowe lub treningowe) cieszą się ogromnym uznaniem uczestników, bowiem angażują ich twórczo, dają przestrzeń do wypracowania optymalnych dla siebie rozwiązań oraz pomagają przyswoić nawet trudne i zawiłe kwestie. Uważamy, że klucz do rozwoju kompetencji to motywacja ludzi, dlatego nasi trenerzy dbają o nią szczególnie, darząc uczestników pełnym szacunkiem i prawem do własnych wyborów.

Tutaj znajdą Państwo opinie klientów, którzy nam zaufali: rekomendacje

3.

Programy szkoleń szyte na miarę i uwzględniające aktualne trendy

Przygotowując szkolenie zamknięte zawsze myślimy o grupie konkretnych ludzi, którzy przyjdą na salę szkoleniową, o ich potrzebach i o tym, co jest dla nich ważne i przydatne. W przypadku szkoleń otwartych, kiedy grupa jest bardziej anonimowa, staramy się przewidzieć potrzeby uczestników na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Zawsze jednak, na ile to jest możliwe, nasi trenerzy reagują na potrzeby zgłoszone choćby już w trakcie szkolenia. Jednocześnie, pracując nad scenariuszem szkolenia, dbamy o uwzględnienie najbardziej aktualnej wiedzy w danym temacie.

4.

Ułatwiony dostęp do bezpłatnych zasobów

Jako organizacja pozarządowa wypracowaliśmy szereg bezpłatnych narzędzi (jak np. www.praca-enter.pl), publikacji (np. Biblioteka FISE), serwisów internetowych (np. www.ekonomiaspoleczna.pl, www.rynekpracy.org, www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl), gier edukacyjnych (np. PARTY-tura), jak również sami z takich korzystamy. Uczestnicząc w naszym szkoleniu, otrzymają Państwo podpowiedzi, jakie zasoby są dostępne i gdzie je znaleźć. W świecie informacji to może zaoszczędzić Państwu wiele czasu i pieniędzy.

5.

Aspekt społeczny – nasz wkład w lepsze jutro

Jesteśmy fundacją, organizacją pozarządową, której wszelkie zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych, a więc działania na rzecz wzmacniania rynku pracy, rozwoju ekonomii społecznej i promowania partycypacji obywatelskiej.
Efekty tych działań to szansa dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej bądź chcą uczynić przestrzeń życia swojej społeczności bardziej przyjazną. Płacąc za nasze szkolenia, wspierają Państwo te cele.