Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym

Dla kogo: 

Szkolenie przeznaczone dla job coachów, doradców zawodowych, pośredników pracy, doradców klienta oraz osób chcących świadczyć usługi doradztwa zawodowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o metodach i narzędziach wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym, w tym testach i kwestionariuszy oraz rozwinięcie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi wspierających diagnozowanie potencjału zawodowego klientów.

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią:

 • nabędzie wiedzę o aktualnie stosowanych metodach i narzędziach w poradnictwie zawodowym,
 • rozwinie umiejętności motywowania klienta do wprowadzania zmian,
 • wzbogaci warsztat pracy o techniki zaczerpnięte z coachingu.

Metodologia szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników.

W ciągu dwóch dni zajęć uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych, pozwalających na wykorzystanie poznanych technik w praktyce.  

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień metodyki poradnictwa zawodowego.
 2.  Przegląd i charakterystyka metod i narzędzi w odniesieniu do cyklu Kolba.
 3. Metody i narzędzia wykorzystywane w poradnictwie indywidualnym.
 • Struktura wstępnego wywiadu i zasady tworzenia kontraktu w rozmowie doradczej, testy i kwestionariusze – charakterystyka
 • testów i analiza wyników pod kątem indywidualnej diagnozy potencjału zawodowego klienta
 • analiza wybranych technik i narzędzi: case study, skale, techniki projekcyjne, metody plastyczne, wizualizacja, gry i zabawy, metafory.

4. Metody poradnictwa grupowego – charakterystyka, cele i założenia, wybrane ćwiczenia:

 • Metoda Edukacyjna
 • Metoda Hiszpańska- Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobycie Zatrudnienia
 • Kurs Inspiracji
 • Gotowość do Zmian
 • Spadochron.

Materiały szkoleniowe:

Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).


Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień) lub 16 godzin dydaktycznych (2 dni)


W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt: szkolenia@fise.org.pl 

Zgłoszenia można składać najpóźniej na 14 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres szkolenia@fise.org.pl

FISE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.
Koszt szkolenia (w formule otwartej):  cena uzależniona od liczby zgłoszeń. 

W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, poczęstunek oraz przerwy kawowe.
 
Płatność przelewem na podstawie faktury.

Wyślij wiadomość do FISE

Trwa nabór na kurs trenerski - program "Spadochron"

job coaching / planowanie kariery / rozwój talentów

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

Zostaw nam swój e-mail i pozostańmy w kontakcie!

Jesteś z nami

POŁĄCZONA? POŁĄCZONY?

Zostaw nam swój e-mail i pozostańmy w kontakcie!