Innowacyjne metody i techniki w pracy doradczej

Dla kogo: 

Szkolenie przeznaczone dla job coachów, doradców zawodowych, pośredników pracy, doradców klienta oraz osób chcących świadczyć usługi doradztwa zawodowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o metodach i narzędziach wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym, w tym testach i kwestionariuszy oraz rozwinięcie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi wspierających diagnozowanie potencjału zawodowego klientów.

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią:

 • nabędzie wiedzę o aktualnie stosowanych metodach i narzędziach w poradnictwie zawodowym,
 • rozwinie umiejętności motywowania klienta do wprowadzania zmian,
 • wzbogaci warsztat pracy o techniki zaczerpnięte z coachingu.

Metodologia szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników.

W ciągu dwóch dni zajęć uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych, pozwalających na wykorzystanie poznanych technik w praktyce.  

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień metodyki poradnictwa zawodowego.
 2. Przegląd i charakterystyka metod i narzędzi w odniesieniu do cyklu Kolba.
 3. Metody i narzędzia wykorzystywane w poradnictwie indywidualnym.
  • Struktura wstępnego wywiadu i zasady tworzenia kontraktu w rozmowie doradczej, testy i kwestionariusze – charakterystyka
  • Testów i analiza wyników pod kątem indywidualnej diagnozy potencjału zawodowego klienta
  • Analiza wybranych technik i narzędzi: case study, skale, techniki projekcyjne, metody plastyczne, wizualizacja, gry i zabawy, metafory.

4. Metody poradnictwa grupowego – charakterystyka, cele i założenia, wybrane ćwiczenia:

  • Metoda Edukacyjna
  • Metoda Hiszpańska- Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobycie Zatrudnienia
  • Kurs Inspiracji
  • Gotowość do Zmian
  • Spadochron.

Materiały szkoleniowe:

Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

Zapraszamy do zapisu na szkolenie 14-15 grudnia 2023 r.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres paulina.jutrzenka@fise.org.pl

FISE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.
Koszt szkolenia (w formule otwartej):  1500 zł.

W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, poczęstunek oraz przerwy kawowe.
 
Płatność przelewem na podstawie faktury.