Szkolenie trenerów programu “Spadochron”

SPADOCHRON to pięciodniowy warsztat dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi go z myślą o przekazaniu bardzo ciekawej i skutecznej metodyki pracy z osobami potrzebującymi doradztwa zawodowego lub coachingu.

W trakcie warsztatu uczestnicy identyfikują swoje osiągnięcia, małe i duże sukcesy w najprzeróżniejszych obszarach życia. Następnie dzieląc się swoimi historiami, z pomocą słuchaczy odnajdują w nich swoje mocne strony. Autentyczne zaangażowanie daje dużą szansę na odkrycie własnego klucza do rynku pracy – branży, zawodu, stanowiska, które jest najbardziej odpowiednie dla danej osoby. Jest też czas na sformułowanie związanych z tym celów i zaplanowanie ścieżki ich osiągnięcia. Punkt kulminacyjny SPADOCHRONU stanowi metoda PIZ czyli najbardziej skuteczny sposób na znalezienie pracy.

 Co możesz zyskać podczas szkolenia Spadochron: 

Podnieść poczucie własnej wartościOdkryć zasoby osobisteNakreślić wizję dalszej ścieżki zawodowej
Zdobywając licencję trenera programu „Spadochron”, można nauczyć się odkrywania potencjału zawodowego osób bezrobotnych, poszukujących pracy, planujących karierę bądź zmieniających zawód. Przy okazji można też zwiększyć swój własny potencjał zawodowy.
Siłą SPADOCHRONU jest to, że bardzo mocno podnosi poczucie własnej wartości, pomaga odkryć zasoby osobiste, których nie jest się świadomym, nakreślić wizję dalszej ścieżki zawodowej i zdecydowanie zwiększa odwagę w dążeniu do jej realizacji.
Przez ponad 20 lat przeszkoliliśmy ponad 1 300 trenerów programu Spadochron, prawie wszyscy uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie i zamierzają wykorzystać jego tematykę w swojej pracy.  Wielu naszych absolwentów zmieniło swoje życie zawodowe po 5 dniach szkolenia.
Program „Spadochron” to narzędzie pracy dla trenera:

umożliwia wytyczenie nowej drogi rozwoju zawodowego na każdym etapie życia,

pomaga w zniesieniu istniejących przeszkód,

uczy unikania tych samych błędów i zapobiegania zbędnym rozczarowaniom,

pozwala na bezpieczne „lądowanie” w nowym, dobrym miejscu pracy.

Uczestnicy po przejściu 5-dniowego szkolenia otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystywania gotowego narzędzia przygotowanego przez FISE do pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi zatrudnienia, planującymi karierę lub przechodzącymi proces przekwalifikowania.

Celem systemu licencyjnego jest utrzymanie wysokiego standardu szkoleń i stworzenie warunków do adaptacji Programu „Spadochron” na grunt aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej w Polsce. Odbywa się to na drodze kontaktu z licencjonowanymi trenerami, a także poprzez zbieranie danych o prowadzonych kursach, ewaluacje szkoleń, ciągłą aktualizację merytoryczną Programu i materiałów szkoleniowych.
Odbiorcy szkolenia:
Doradcy zawodowi, coach’e, trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy biur karier, urzędów pracy, liderzy klubów pracy, animatorzy młodzieżowi, edukatorzy.
Cel ogólny szkolenia:
Pozyskanie wiedzy dotyczącej programu „Spadochron” i umiejętności jego wykorzystywania w pracy z osobami poszukującymi pracy lub planującymi karierę zawodową (potencjał – analiza – motywacja).

“… warunkiem powodzenia w szukaniu pracy i nadaniu swojemu życiu sensu jest podążanie za własnymi pasjami, respektowanie swoich silnych stron, talentów i umiejętności” 

Richard N. Bolles Jakiego koloru jest twój Spadochron?

Metody: Szkolenie warsztatowe aktywizujące uczestników, w tym: autoanaliza, ćwiczenia projekcyjne, dyskusje w małych grupach, udzielanie informacji zwrotnej, miniwykłady.

Materiały (w cenie szkolenia):

  • Zeszyt ćwiczeń FISE pt. „Spadochron. Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód”
  • Książka R. Bollesa ”Jakiego koloru jest twój spadochron?
Czas trwania szkolenia:

36 godzin (5 dni)

Terminy szkoleń:

Warszawa – 18-22 maja 2020 r. 

Dokładne miejsce spotkania zostanie ogłoszone po zakończeniu rekrutacjiWarunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy co najmniej 8 osób. Na zgłoszenia czekamy do 14 dni przed planowanym szkoleniem. 

Zgłoszenia można składać najpóźniej na 14 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres szkolenia@fise.org.pl.

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. 

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników FISE zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):

  • 1800 zł brutto. 
  • W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
  • Płatność przelewem na podstawie faktury.

Dla pracowników instytucji publicznych (urzędów pracy) istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie – prosimy o indywidualny kontakt z pracownikiem Szkoły Przedsiębiorczości FISE.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Aleksandra Wiśniewska
Koordynatorka Szkoły Przedsiębiorczości FISE
tel.: 22 622 16 87
e-mail: szkolenia@fise.org.pl 

Dla osób posiadających licencję trenera programu “Spadochron”:

Do pobrania formularze przydatne do celów sprawozdawczych:
1. Karta realizacji szkolenia “Spadochron” > (formularz obowiązkowy)
2. Ankieta oceniająca szkolenie “Spadochron” > (formularz nieobowiązkowy)
3. Karta informacyjna szkolenia “Spadochron” > (formularz nieobowiązkowy)

Do pobrania formularz zamówienia na materiały:
Formularz zamówienia na materiały szkoleniowe >
Cena materiałów szkoleniowych – 29 zł.

Baza rekomendowanych trenerów programu szkoleniowego “Spadochron”
Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia w swojej instytucji, zamieszczamy poniżej listę rekomendowanych trenerów, którzy mogą przeprowadzić dla Państwa takie szkolenie. Baza rekomendowanych trenerów programu Spadochronu to baza trenerów, którzy zdobyli licencję na prowadzenie szkoleń w programie “Spadochron” oraz rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE. By zdobyć rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE, trener jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego.

  • Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego
  • Rozwoj osobisty