Szkolenie trenerów programu “Spadochron”

Spadochron to czterodniowy warsztat z metodyki pracy z osobami potrzebującymi doradztwa zawodowego lub coachingu, oparty o metodę PIZ, czyli najbardziej skutecznego sposobu na znalezienie pracy. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi go z myślą o przekazaniu wiedzy trenerom, którzy chcą wykorzystywać metodę Spadochronu do pracy z ludźmi – osobami planującymi karierę, szukającymi pracy i zmieniającymi zawód. Kurs trenerski zakłada także bonus szkoleniowy w postaci komponentu edukacyjnego pokazującego, jak wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z ludźmi.

Po ukończeniu szkolenia trenerzy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy metodą Spadochron. 

W trakcie warsztatu uczestnicy identyfikują swoje osiągnięcia, małe i duże sukcesy w najprzeróżniejszych obszarach życia. Następnie dzieląc się swoimi historiami, z pomocą słuchaczy odnajdują w nich swoje mocne strony. Autentyczne zaangażowanie daje dużą szansę na odkrycie własnego klucza do rynku pracy – branży, zawodu, stanowiska, które jest najbardziej odpowiednie dla danej osoby. Jest też czas na sformułowanie związanych z tym celów i zaplanowanie ścieżki ich osiągnięcia. Punkt kulminacyjny SPADOCHRONU stanowi metoda PIZ czyli najbardziej skuteczny sposób na znalezienie pracy.

 Co możesz zyskać podczas szkolenia Spadochron: 

Podnieść poczucie własnej wartościOdkryć zasoby osobisteNakreślić wizję dalszej ścieżki zawodowej
Zdobywając licencję trenera programu „Spadochron”, można nauczyć się odkrywania potencjału zawodowego osób bezrobotnych, poszukujących pracy, planujących karierę bądź zmieniających zawód. Przy okazji można też zwiększyć swój własny potencjał zawodowy.
Siłą SPADOCHRONU jest to, że bardzo mocno podnosi poczucie własnej wartości, pomaga odkryć zasoby osobiste, których nie jest się świadomym, nakreślić wizję dalszej ścieżki zawodowej i zdecydowanie zwiększa odwagę w dążeniu do jej realizacji.
Przez ponad 20 lat przeszkoliliśmy ponad 1 300 trenerów programu Spadochron, prawie wszyscy uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie i zamierzają wykorzystać jego tematykę w swojej pracy.  Wielu naszych absolwentów zmieniło swoje życie zawodowe po 5 dniach szkolenia.
Program „Spadochron” to narzędzie pracy dla trenera:

umożliwia wytyczenie nowej drogi rozwoju zawodowego na każdym etapie życia,

pomaga w zniesieniu istniejących przeszkód,

uczy unikania tych samych błędów i zapobiegania zbędnym rozczarowaniom,

pozwala na bezpieczne „lądowanie” w nowym, dobrym miejscu pracy.

Trenerzy po przejściu 4-dniowego szkolenia otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystywania gotowego narzędzia przygotowanego przez FISE do pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi zatrudnienia, planującymi karierę lub przechodzącymi proces przekwalifikowania. 

Celem systemu licencyjnego jest utrzymanie wysokiego standardu szkoleń i stworzenie warunków do adaptacji Programu „Spadochron” na grunt aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej w Polsce. Odbywa się to na drodze kontaktu z licencjonowanymi trenerami, a także poprzez zbieranie danych o prowadzonych kursach, ewaluacje szkoleń, ciągłą aktualizację merytoryczną Programu i materiałów szkoleniowych.
Odbiorcy szkolenia:
Doradcy zawodowi, coach’e, trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy biur karier, urzędów pracy, liderzy klubów pracy, animatorzy młodzieżowi, edukatorzy.
Cel ogólny szkolenia:
Pozyskanie wiedzy dotyczącej programu „Spadochron” i umiejętności jego wykorzystywania w pracy z osobami poszukującymi pracy lub planującymi karierę zawodową (potencjał – analiza – motywacja).

“… warunkiem powodzenia w szukaniu pracy i nadaniu swojemu życiu sensu jest podążanie za własnymi pasjami, respektowanie swoich silnych stron, talentów i umiejętności” 

Richard N. Bolles Jakiego koloru jest twój Spadochron?

Metody: Szkolenie warsztatowe aktywizujące uczestników, w tym: autoanaliza, ćwiczenia projekcyjne, dyskusje w małych grupach, udzielanie informacji zwrotnej, miniwykłady.

Materiały (w cenie szkolenia):

  • Zeszyt ćwiczeń FISE pt. „Spadochron. Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód”
  • Książka R. Bollesa ”Jakiego koloru jest twój spadochron?
Czas trwania szkolenia:

32 godzin (4 dni)

Terminy szkoleń:

Warszawa, 23-26 października 2023 r. 

Miejsce spotkania: ul. Nowy Świat 49, WarszawaWarunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy co najmniej 8 osób. Na zgłoszenia czekamy do 14 dni przed planowanym szkoleniem. 

Zgłoszenia można składać najpóźniej 14 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres szkolenia@fise.org.pl.

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. 

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników FISE zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):

  • 2000 zł brutto. 
  • W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe (wyżywienie podczas przerwy lunchowej uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie).

Dla pracowników instytucji publicznych (urzędów pracy) istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie – prosimy o indywidualny kontakt z pracownikiem Szkoły Przedsiębiorczości FISE.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Paulina Jutrzenka
tel.: +48 534 257 603
e-mail: szkolenia@fise.org.pl 
 

Dla osób posiadających licencję trenera programu “Spadochron”:

Do pobrania formularze przydatne do celów sprawozdawczych:
1. Karta realizacji szkolenia “Spadochron” > (formularz obowiązkowy)
2. Ankieta oceniająca szkolenie “Spadochron” > (formularz nieobowiązkowy)
3. Karta informacyjna szkolenia “Spadochron” > (formularz nieobowiązkowy)

Do pobrania formularz zamówienia na materiały:
Formularz zamówienia na materiały szkoleniowe >
Cena materiałów szkoleniowych – 29 zł.

Baza rekomendowanych trenerów programu szkoleniowego “Spadochron”
Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia w swojej instytucji, zamieszczamy poniżej listę rekomendowanych trenerów, którzy mogą przeprowadzić dla Państwa takie szkolenie. Baza rekomendowanych trenerów programu Spadochronu to baza trenerów, którzy zdobyli licencję na prowadzenie szkoleń w programie “Spadochron” oraz rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE. By zdobyć rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE, trener jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego.