Szkolenie trenerów programu “Spadochron”

Szkolenie trenerów programu “Spadochron”
Zdobywając licencję trenera programu „Spadochron”, można nauczyć się odkrywania potencjału zawodowego osób bezrobotnych, poszukujących pracy, planujących karierę bądź zmieniających zawód. Przy okazji można też zwiększyć swój własny potencjał zawodowy.
Program szkoleniowy „Spadochron” jest najpopularniejszym programem z dziedziny planowania kariery zawodowej wykorzystywanym przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech.


FISE, współpracując z grupą specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i edukacji, przygotowała podobny program i prowadzi szkolenia od 1994 r. Program polega na odkrywaniu potencjału oraz analizie optymalnych warunków pracy dla danej osoby oraz zmotywowaniu jej do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy po przejściu 5-dniowego szkolenia otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystywania gotowego narzędzia przygotowanego przez FISE do pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi zatrudnienia, planującymi karierę lub przechodzącymi proces przekwalifikowania.

Celem systemu licencyjnego jest utrzymanie wysokiego standardu szkoleń i stworzenie warunków do adaptacji Programu „Spadochron” na grunt aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej w Polsce. Odbywa się to na drodze kontaktu z licencjonowanymi trenerami, a także poprzez zbieranie danych o prowadzonych kursach, ewaluacje szkoleń, ciągłą aktualizację merytoryczną Programu i materiałów szkoleniowych.

Odbiorcy szkolenia:
Doradcy zawodowi, coache, trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy biur karier, urzędów pracy, liderzy klubów pracy, animatorzy młodzieżowi, edukatorzy.

Cel ogólny szkolenia:
Pozyskanie wiedzy dotyczącej programu „Spadochron” i umiejętności jego wykorzystywania w pracy z osobami poszukującymi pracy lub planującymi karierę zawodową (potencjał – analiza – motywacja).

Metody:
Szkolenie warsztatowe aktywizujące uczestników, w tym: autoanaliza, ćwiczenia projekcyjne, dyskusje w małych grupach, udzielanie informacji zwrotnej, miniwykłady.

Materiały (w cenie szkolenia):

 • Zeszyt ćwiczeń FISE pt. „Spadochron. Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód”

Uwaga: Licencjonowany trener programu “Spadochron” (po ukończeniu szkolenia) zobligowany jest przed realizacją organizowanego przez siebie kursu do zakupu tego zeszytu dla każdego uczestnika w cenie 29 zł za sztukę.

 • Książka R. Bollesa ”Jakiego koloru jest twój spadochron?”

Posiadamy najnowsze wydanie tej książki. Ukazało się nakładem wydawnictwa Studio Emka w 2011 r. Do nabycia w FISE w cenie 44,90 zł za sztukę. Dla certyfikowanych trenerów możliwe zniżki przy zakupie większej liczby egzemplarzy. (Każdy uczestnik szkolenia FISE otrzymuje bezpłatny egzemplarz).

 

Czas trwania szkolenia:

36 godzin (5 dni)

 

Termin najbliższego szkolenia: 20-24 maja 2019 r.

Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres szkolenia@fise.org.pl.

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników FISE zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):

 • 1800 zł brutto
 • Osoby, które wyślą swoje zgłosznie do końca marca (do 31.03.2019), zapłacą za szkolenie 10% mniej, czyli 1620 zł. 
 • W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 • Płatność przelewem na podstawie faktury.

Dla pracowników instytucji publicznych (urzędów pracy) istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie – prosimy o indywidualny kontakt z pracownikiem Szkoły Przedsiębiorczości FISE.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Szkoła Przedsiębiorczości FISE
tel.: 22 622 16 87, 22 622 01 91
e-mail: szkolenia@fise.org.pl

 

Dla osób posiadających licencję trenera programu “Spadochron”:

Do pobrania formularze przydatne do celów sprawozdawczych:
1. Karta realizacji szkolenia “Spadochron” > (formularz obowiązkowy)
2. Ankieta oceniająca szkolenie “Spadochron” > (formularz nieobowiązkowy)
3. Karta informacyjna szkolenia “Spadochron” > (formularz nieobowiązkowy)

Do pobrania formularz zamówienia na materiały:
Formularz zamówienia na materiały szkoleniowe >
Cena materiałów szkoleniowych – 29 zł.

Baza rekomendowanych trenerów programu szkoleniowego “Spadochron”
Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia w swojej instytucji, zamieszczamy poniżej listę rekomendowanych trenerów, którzy mogą przeprowadzić dla Państwa takie szkolenie. Baza rekomendowanych trenerów programu Spadochronu to baza trenerów, którzy zdobyli licencję na prowadzenie szkoleń w programie “Spadochron” oraz rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE. By zdobyć rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE, trener jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego.

 

 

 • NAJNOWSZE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
 • Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów RODO - wybrane aspekty prawne i praktyczne
 • Kodeks postępowania administracyjnego (KPA)
 • Kodeks pracy – aktualny stan prawny i zmiany
 • Ochrona danych osobowych w urzędzie (JST)
 • Procedury i zasady tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • Ustawa o petycjach w samorządzie terytorialnym
 • Zamówienia publiczne – aktualny stan prawny i zmiany
 • PARTYCYPACJA OBYWATELSKA:
 • Budowanie zaangażowania mieszkańców – mechanizmy partycypacji
 • Budżet partycypacyjny
 • Organizacje pozarządowe w procesie budowania zaangażowania mieszkańców
 • Planowanie i organizacja konsultacji społecznych
 • Podstawy partycypacji – aktywność społeczności lokalnej w rozwoju samorządu
 • Podstawy prawne działań partycypacyjnych
 • Standardy partycypacji
 • Techniki i narzędzia partycypacji – aktywni obywatele
 • ROZWÓJ OSOBISTY
 • Asertywność
 • Negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność w pracy
 • Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Skuteczne kreowanie wizerunku urzedu oraz pracownika
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie sobą w czasie
Wesprzyj nas!