Warsztaty: WIN-WIN, czyli jak grać w jednej drużynie i strzelać do jednej bramki.
Gruntowne wprowadzenie do komunikacji opartej na empatii w duchu Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga (ang. Nonviolent Communication – NVC)

Dla kogo – dla Ciebie, jeśli:

 • Szukasz metody na bardziej efektywną komunikację wewnątrz firmy i z kontrahentami.
 • Ważne jest dla Ciebie budowanie i wpieranie ducha zespołu.
 • Chcesz wzmocnić zaufanie między współpracownikami i między pracownikami
  a przełożonymi.
 • Szukasz technik i narzędzi do rozwiązywania konfliktów w zespole i z klientami.
 • Zależy Ci na współpracy w zespole i jej ciągłym rozwijaniu.
 • Szukasz sposobów na zmotywowanie pracowników do większego zaangażowania
  i większych osiągnięć.

Co możesz zyskać podczas warsztatów:

Wiedza

 • Co to jest Porozumienie bez Przemocy (cel, założenia, esencja, gdzie zaczyna się przemoc).
 • Co to jest empatia (aspekty, techniki).
 • Co utrudnia kontakt – zabójcy empatii.
 • Informacja zwrotna – jakie ma znaczenie w kontakcie.
 • Odpowiedzialność w kontakcie.

Doświadczenia

 • Empatia (bycie wysłuchanym i zauważonym).
 • Różnica pomiędzy byciem w emocjach a byciem przy potrzebach.
 • Poczucie energii (jakości) potrzeby i jej wpływu na motywację.
 • Co jest dla mnie ważne (droga: obserwacja -> uczucie -> potrzeba -> strategia)?
 • Empatia dla siebie – wparcie i życzliwość wobec siebie
 • Praktyka wdzięczności z uwzględnieniem zaspokojonych potrzeb – jaki to ma wpływ na mój dobrostan.

Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości swoich uczuć i potrzeb.
 • Zadbanie o siebie poprzez empatię dla siebie.
 • Zmniejszenie stresu poprzez kontakt ze swoimi potrzebami.
 • Zwiększenie energii do realizacji swoich marzeń, pragnień i celów.
 • Łatwiejszy i bliższy kontakt z innymi poprzez uwzględnienie potrzeb swoich i innych.

Korzyści dla firmy

 • Polepszenie skuteczności zarządzania i współpracy przez zamianę żądań na prośby.
 • Szukanie rozwiązań WIN-WIN uwzględniających potrzeby wszystkich zainteresowanych.
 • Polepszenie relacji z kontrahentami poprzez budowanie ich ze świadomością potrzeb.
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników dzięki zarządzaniu w oparciu o potrzeby.

Korzyści dla zespołu

 • Integracja zespołu oraz zwiększenie wzajemnego zrozumienia, szacunku i zaufania.
 • Łatwiejszy i bliższy kontakt między pracownikami dzięki relacjom bazującym na empatii.
 • Zwiększenie efektywności zespołu dzięki działaniu w oparciu o potrzeby i informację zwrotną.
 • Polepszenie współpracy między osobami z zespołu dzięki uwzględnianiu potrzeb wszystkich zainteresowanych.

Co jeszcze?

Indywidualna sesja empatii

Zakres sesji

 • Bezpieczne warunki od wyrażenie siebie i swoich emocji.
 • Wysłuchanie z pełną uwagi i skupienia obecnością.
 • Akceptacja doświadczeń i perspektywy klienta z ich uznaniem i przyjęciem.
 • Wsparcie w rozpoznaniu i nazwaniu uczuć i potrzeb.
 • Wsparcie w poszukaniu i ustaleniu strategii na zaspokojenie uświadomionych potrzeb.
 • Wsparcie w znalezieniu sposobu i formy kontaktu i porozumienia z innymi.

Korzyści

 • Zwiększenie świadomości swoich uczuć i potrzeb.
 • Uspokojenie poprzez kontakt ze swoimi potrzebami.
 • Określenie co jest dla mnie ważne – przejście od emocji do potrzeb i strategii ich realizacji.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa w wyrażaniu siebie i tego, co jest dla mnie ważne.
 • Powrót do swojego miejsca mocy i podniesienie energii do realizacji swoich marzeń i pragnień.
 • Zadbanie o siebie poprzez życzliwość i empatię dla siebie.
 • Wzrost poczucia wpływu na swoje życie.
 • Zwiększenie łatwości w kontaktach z innymi.

Parametry

 • Spotkanie indywidualne z trenerem
 • Czas – 60 minut

Forma

 • Online (platforma Zoom, telefonicznie, Messenger, WhatsApp)
 • Stacjonarnie (u klienta lub prowadzącego – Warszawa i okolice)

Prowadzący

CUDA Empatii, czyli Tomasz Tenerowicz

Uczestnicy po przejściu 2-dniowych warsztatów otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel główny szkolenia: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na budowanie zaufania w zespole, lepszej komuniakcji między współpracowanikami i klientami oraz niwelowania poziomu stresu wynikajacego z konfliktów w zespole.

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią:

 • zadbać o siebie poprzez empatię dla siebie.
 • zmniejszyć stres poprzez kontakt ze swoimi potrzebami.
 • zwiększyć poziom energii do realizacji swoich marzeń, pragnień
  i celów.
O metodzie

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) zakłada, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, które są uniwersalnymi jakościami. Mają takie same potrzeby, ale zaspokajają je różnymi strategiami, a do każdej potrzeby można znaleźć bez liku możliwości na ich zaspokojenia, bez liku strategii. To właśnie na poziomie strategii najczęściej powstają konflikty, kiedy ludzie się do nich przywiązują bez świadomości swoich potrzeb.

Kolejną z podstaw Porozumienia bez Przemocy jest założenie, że potrzeby wszystkich są ważne i że ludzie chętnie robią coś na rzecz dobra innych ludzi, jeśli mają wybór, że kiedy ludzie mają wybór i ich potrzeby są uwzględniane, to naturalne dawanie się po prostu dzieje. Porozumienie bez Przemocy zaprasza do patrzenia na siebie i na innych, jako na człowieka z potrzebami i do komunikowania się z poziomu potrzeb. Jak ludzie porozumiewają się z poziomu potrzeb z chęcią uwzględniania potrzeb swoich i innych, to zbliżają się do siebie i razem patrzą na pole nieograniczonych możliwości, razem patrzą na pole nieograniczonych możliwości strategii na zaspokojenie potrzeb obu stron.

Porozumienie bez Przemocy ma zastosowanie dla każdego (dosłownie dla każdego), ponieważ dotyczy człowieka, ponieważ polega na patrzeniu na siebie i na innych ludzi jako na człowieka z potrzebami. Niezależnie od tego jaką dany człowiek pełni rolę czy funkcję i niezależnie od tego z kim buduje relacje, to zawsze dzieje się to między ludźmi z potrzebami. Czy to dotyczy relacji w małżeństwie, czy między przełożonym a pracownikiem, czy między urzędnikiem a petentem, w każdej tej relacji spotykają się ludzie z potrzebami. Jak ludzie porozumiewają się na poziomie potrzeb z chęcią uwzględnienia potrzeb obu stron, to dzieje się tak, jakby grali w jednej drużynie i strzelali do jednej bramki.

Materiały szkoleniowe:

Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).

Czas trwania szkolenia:

 • szkolenie organizujemy w formule stacjonarnej
  lub on-line
 • od 6,5 do 8 godzin dziennie x 2 dni
 • 60 minut indywidualnej sesji empatii dla każdego
  z uczestników
W sprawie terminu zapraszamy do kontaktu: szkolenia@fise.org.pl


Osoby zainteresowane innym terminem szkolenia  prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@fise.org.pl

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres: szkolenia@fise.org.pl

FISE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):
1000 zł brutto/osoba*

W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Minimalna liczba uczestników: 6 osób. 

*W przypadku większych grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny. 

Płatność przelewem na podstawie faktury.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin szkoleń
Szkoły Przedsiębiorczości FISE

 • Szkolenia dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Rynek pracy
 • ROZWÓJ OSOBISTY
 • Dla Doradców Zawodowych
 • Szkolenia dedykowane dla biznesu