Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

Ochotnicze Hufce Pracy,
Komenda Główna

Centrum Projektów
Europejskich

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Śródmieście, Warszawa

Akademia Morska
w Gdyni

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego

Stowarzyszenie
Klon/Jawor

Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo

IOM
Międzynarodowa Organizacja
do Spraw Migracji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Kielcach

Miejska Biblioteka Publiczna
w Przasnyszu