Tomasz
Tenerowicz

Wspiera w budowaniu bliskiego kontaktu z samym sobą i innymi. Pracuje w oparciu o empatyczną komunikację w duchu Porozumieniem bez Przemocy. Dzieli się empatią zarówno w formie warsztatów grupowych jak i sesji indywidualnych, podczas których zaprasza do doświadczania tego jak to jest być wysłuchanym i wziętym pod uwagę. Uczy budowania kontaktu na bazie potrzeb, odwagi i autentyczności. Zaprasza do budowania kontaktu w połączeniu ze swoim sercem. Zaprasza do tworzenia relacji opartych na dialogu.

Prowadzi także indywidualne uwalniające sesje Regresingowe® i uzdrawiające sesje oddechowe, podczas których wspiera klientów w transformacji trudnych emocji, traum czy destruktywnych przekonań.

Towarzyszenie innym w odkrywaniu swojej prawdy i w dotykaniu w sercu nawet tych najbardziej czułych miejsc jest dla niego poruszające i jednocześnie fascynujące. Wielki fan swoich klientów i kibicuje im w ich wewnętrznej podróży do siebie. 

Absolwent studiów podyplomowych „Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga” na Collegium Civitas w Warszawie. Prowadzi CUDA Empatii.

Bożena
Janowska

Trener, coach ICC, konsultant HR, psycholog, doradca zawodowy. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym m.in. w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami.

Ekspert ds. narzędzi strategii personalnych w organizacjach (budowanie systemów zarządzania w oparciu o kompetencje, systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, badanie satysfakcji pracowników, kultury i klimatu organizacyjnego, assessment i development center). Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii organizacji, ogólnej i społecznej – współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Leona Koźmińskiego. Doktorantka na studiach ekonomiczno-społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. w trakcie realizacji projektów z zakresu rozwoju osobistego, odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej. Licencjonowany trener programu „Spadochron”.

Grażyna
Kobiałka

Socjolożka (Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, specjalizacja: zarzadzanie zasobami ludzkimi), trenerka (Szkoła Trenerów Biznesu organizowana przez Grupę TROP), mediatorka (szkolenia specjalistyczne i staż w Centrum Mediacji Partners Polska). Ukończyła także liczne warsztaty i szkolenia o charakterze psychologicznym i społecznym. 

Prowadzi szkolenia i warsztaty grupowe z obszaru doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego, jak również spotkania i doradztwo indywidualne (coaching). Licencjonowana trenerka szkolenia Spadochron. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem zasobami ludzkimi (Philips Polska Sp. z o.o., Haier Poland Sp. z o.o.). Współpracowała ze Stowarzyszeniem OPTA na stanowisku koordynatorki szkoleń. Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu planowania kariery, łączenia celów osobistych z zawodowymi oraz rozwoju osobistego (oparte na pracy na zasobach), a także z obszaru komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwijania kompetencji liderskich. Ma doświadczenie w pracy z grupami odbiorców różnym wieku: z młodzieżą gimnazjalną, osobami dorosłymi i seniorami. Lubi ludzi, Muminki i czytać książki bujając się na hamaku.

Wojciech
Lasota

Prezes Fundacji Korczakowskiej, trener umiejętności miękkich (ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Grupy TROP). Certyfikowany trener programu Spadochron. Jako wykładowca współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. 

W Fundacji EY od lat współprowadzi program Skrzydła Samodzielności, wspierający usamodzielnienie młodzieży z rodzin zastępczych. Ma doświadczenie w pracy z seniorami, m. in. był jednym z trenerów Akademii Lidera 60+, prowadzonej przez FISE. Jest również instruktorem teatralnym i historykiem sztuki, był copywriterem i edukatorem (przez kilkanaście lat związanym z Zamkiem Królewskim w Warszawie). 

 Jest specjalistą od tematyki Korczakowskiej, byłym pracownikiem Ośrodka Dokumentacji i Badań  KORCZAKIANUM (Muzeum Warszawy). Od lat szkoli w tym obszarze m. in.  nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, studentów czy mediatorów. Prowadził na ten temat warsztaty i wykłady w wielu miejscach w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. świadczenia Korczakowskie przekuwa na praktykę myślenia o organizacjach i relacjach z perspektywy podmiotowości. Dlatego są mu bliskie pokrewne podejścia i modele, jak ruch Humanistic Management czy psychologia komunikacji Fridmmanna Schulza von Thuna (współprowadził zajęcia na ten temat na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym). 

Tomasz
Schimanek

Ekspert ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Ukończył studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej połowie lat 90. zaangażował się w działalność trzeciego sektora. Pracował przy programach pomocowych kierowanych do organizacji pozarządowych i prowadzonych m.in. w ramach Phare.

W latach 1998-1999 wchodził w skład zespołu doradczego przy pełnomocniku premiera ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest ekspertem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracuje stale z Instytutem Spraw Publicznych, a także Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, szkoli i doradza m.in. w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.

Karolina
Cyran-Juraszek

Ekspert ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 17 lat. Dyrektor, menadżer, obecnie trener, konsultant organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

W latach 2004-2008 była kierownikiem projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS. Przez dwa lata kierowała systemowym projektem, którego celem było stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od 3 lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, kierowała projektem „Prove it PL!”. Współautorka Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) w części finansowej i raportu z badania ekonomii społecznej w POKL. Jest członkiem Rady Programowej OSES 2014, członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, ekspertem społecznym w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz w Konkursie Dobroczyńca Roku.

Przemysław
Kozak

Psycholog, trener. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Rober Sołtys.

Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób poszukujących pracy i zmieniających zawód. Specjalizuje się w obszarach związanych z budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem menadżerskim i osobistym, obsługą klienta. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. Trener w ramach projektu szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Trener sukcesu”.

Katarzyna
Bryczkowska

Trenerka, konsultantka, coach, doradczyni zawodowa. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, planowania kariery zawodowej. Licencjonowana trenerka programu SPADOCHRON.

Od 10 lat prowadzi firmę IQ145 Centrum Projektów Rozwojowo-Edukacyjnych. Realizuje i propaguje ideę Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego. Była kierowniczką merytoryczną Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Stale współpracuje przy realizacji projektów szkoleniowo-doradczych z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Miejsce Kobiet, Fundacją MaMa, Stowarzyszeniem OPTA, a także z biznesem: Bee-Smart – szkolenia, doradztwo, coaching, Ringier Axel Springer Sp. z o.o. Finalistka Bizneswoman Roku 2008 w Konkursie „Sukces Pisany Szminką“. Mama 11 letniej Maliny. Miłośniczka zwierząt, Warszawy i podróży z namiotem.

Małgorzata
Stolarska

Doradca zawodowy, trener /Trener Kadr Urzędów Pracy, Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK/, coach /Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching” Erickson Coaching International na Wszechnicy UJ, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF/. 

Od 20 lat towarzyszy ludziom w procesie zmian współpracując z organizacjami pozarządowymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, zakładami karnymi w realizacji projektów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem. Wykładowca akademicki – prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Trener kadr doradców zawodowych w zakresie stosowania technik i metod poradnictwa zawodowego. Autor kursu e-lerningowego pn. „Planowanie własnej kariery zawodowej” /Akademia PARP/. Współautor metody poradnictwa zawodowego pn. „Metoda HIszpańska”, trener programu „Spadochron”. W życiu zawodowym, jak i prywatnym kieruje się założeniami psychologii humanistycznej.

Joanna
Brzozowska-Wabik

Ekspert ekonomii społecznej. Od lat kieruje Agencją Rozwoju Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, realizując projekty na rzecz walki z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy. Przedstawiciel sektora spółdzielczego w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Odbyła półroczny staż w Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Partycypatywnych, gdzie zaangażowała się w tworzenie i integrację najpierw europejskiego, a następnie polskiego sektora ekonomii społecznej. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Członek rządowego Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej, jego grupy prawnej, a także Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Trener i wykładowca. Specjalizuje się głównie w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, tworzeniu miejsc pracy przy wykorzystaniu aktywnych instrumentów rynku pracy, wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorstwa i rozwój społeczności lokalnych. Prowadzi szkolenia FISE w ramach współpracy ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Krakowie.