• Post category:Aktualności

Teresa Ogrodzińska opuszcza Radę naszej Fundacji. Zasiadała w niej przez imponujące 33 lata – od samego początki istnienia FISE.

Teresa Ogrodzińska to postać wybitna, której działania w obszarze edukacji i rozwoju społecznego sprawiły, że możliwość pracy z nią, była dla naszego zespołu niezwykłym zaszczytem. Magister filologii polskiej, prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, gdzie przez 12 lat była dyrektorem programowym. Specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych (zwłaszcza wiejskich) umożliwiających im wprowadzanie nowych rozwiązań wyrównujących szanse edukacyjne małych dzieci. Jest autorką i redaktorką publikacji oraz opracowań dotyczących wczesnodziecięcej opieki i edukacji oraz strategii wyrównywania szans edukacyjnych. Była członkinią Społecznego Zespołu Doradców Rzecznika Praw Dziecka, od 2013 roku członkini Innowatorów dla Dobra Publicznego ASHOKA.

Dziękujemy Teresie za 33 lata nieocenionego zaangażowania, profesjonalizmu i serca, jakie włożyła w wspieranie działań FISE. Jej rola jako łączniczki historii Fundacji z teraźniejszością była niezastąpiona. Życzymy Teresie zdrowia, pomyślności oraz zasłużonych chwil odpoczynku.

Zarząd i Zespół FISE