Poziom wynagrodzenia, pytania do pracodawcy, twoje sukcesy, a może jaka jest twoja motywacja do podjęcia się pracy na tym stanowisku?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pada wiele pytań, które mogą sprawiać trudność kandydatkom i często są postrzegane jako wyzwania.

Zapraszamy do naszych rekomendacji i uczenia się na doświadczeniach innych.

Oto kilka przykładów pytań, które padały podczas rozmów kwalifikacyjnych naszych

klientek i klientów:

Pani Iryna asystentka, która jest obecnie zatrudniona w dziale księgowości zapytała nas co odpowiedzieć na następujące pytanie: “Czy może Pani opowiedzieć nam o sobie?” To jedno z pierwszych pytań, które często wymaga od kandydata krótkiej, ale trafnej autoprezentacji. Kandydaci muszą wskazać na swoje najważniejsze osiągnięcia i umiejętności, dostosowując odpowiedź do stanowiska, na które aplikują. Pamiętaj to nie jest pytanie o Twoje życie prywatne, tu odpowiadamy tylko w obszarze swojego doświadczenia zawodowego i edukacji.

Pan Nikita (obecnie pracuje dorywczo i rozpoczął studia) miał ogromną trudność w odpowiedzi na pytania o swoje słabe i mocne strony. Np. “Jaka jest Twoja największa słabość?” Pytanie to wymaga od kandydatów sztuki odpowiedniego samouświadomienia i umiejętności wyselekcjonowania mocnych i słabych stron. Zastanów się, które z twoich cech pasują do stanowiska pracy i przedstaw je na podstawie przykładów ze swojego życia zawodowego, pokaż pracodawcy jak będą wspierać twoje nowe miejsce pracy.

“Dlaczego chcesz pracować dla naszej firmy?” Pan Faiz nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, dla niego najważniejszym powodem było uzyskanie jak najszybciej pracy i wynagrodzenia. Jednak odpowiedź na to pytanie wymaga od kandydata przemyślenia, dlaczego akurat ta firma jest dla niego atrakcyjna i jakie wartości czy cele mają ze sobą wspólne.

“Opisz sytuację, w której musiałaś rozwiązać konflikt lub trudności w poprzedniej pracy.” Pani Kateryna, która jest w procesie poszukiwania zatrudnienia odpowiedziała, że nie miała konfliktowych sytuacji w poprzedniej pracy. Odpowiadając na to pytanie kandydaci muszą wykazać się umiejętnościami zarządzania konfliktami i efektywnego komunikowania się.

“Gdzie widzisz siebie za 5 lat?” To pytanie sprawdza, czy kandydat ma wyznaczone cele zawodowe i czy są one zgodne z perspektywami rozwoju w danej firmie. Pani Inna na to pytanie odpowiedziała bardzo prosto: nie wiem, na ten moment nie wiem co będę robiła jutro (w kontekście wojny w Ukrainie). To bardzo trudne pytanie dla osób, które żyją z dnia na dzień i nigdy nie myślały o wyprowadzce ze swojego kraju, ale tu wiemy, że wielu pracodawców rozumie ten problem i starają się być bardzo wyrozumiali w tej kwestii.

“Jakie jest Twoje doświadczenie w zarządzaniu projektami?” Jeśli kandydat nie ma dużej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, może to stanowić wyzwanie. Pan Adil mówił, że nie ma dużego doświadczenia, ale w swojej pracy zawodowej realizował małe działania, które tworzyły całość projektu, opisał krok po kroku jak wyglądał proces, który ostatecznie pokazał zarządzanie częścią, za którą był odpowiedzialny. Tu warto poruszyć kwestie radzenia sobie z trudnościami, budowania zespołu czy rozwiązywania konfliktów.

“Jaki jest Twój plan na rozwijanie swoich umiejętności?” Odpowiedź na to pytanie wymaga od kandydata zastanowienia się nad swoim rozwojem zawodowym. To jest bardzo ciekawe pytanie i warto się do niego przygotować wcześniej. Aby odpowiedzieć trafnie, należy zweryfikować ofertę pracy na jakie aplikujemy, realia firmy w zakresie szkolenia pracowników, sprawdzenie na rynku szkoleń, które będą nam pomoce w procesie własnego rozwoju. Kiedy padło to pytanie pani Olena niestety zamilkła, nie potrafiła odpowiedzieć bo nie wiedziała co powiedzieć aby sobie nie zaszkodzić. Pamiętaj, że milczenie nie jest dobrze widziane podczas rozmowy, warto dopytać, warto powiedzieć, ze jeszcze tej kwestii nie rozważałam, nie wiem w czym może pomóc pracodawca, a w co muszę samodzielnie zainwestować.

“Czy potrafisz pracować pod presją i w warunkach stresowych?” – Pytanie to wymaga od kandydata udowodnienia, że potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pani Olena opowiedziała w tym pytaniu o swoim doświadczeniu wsparcia psychologicznego w trudnych warunkach w ośrodkach dla cudzoziemców. Pan Oleh odpowiedział, że radzi sobie w takich warunkach, ale nie potrafił tego podać na przykładzie z życia zawodowego. W tym przypadku warto się przygotować i potwierdzić swoją kompetencję przykładem, jak sobie poradziliśmy w takim momencie przy realizacji zadania.

Dwa najtrudniejsze pytania i nasze rekomendacje:

“Czy masz jakieś pytania?” To pytanie kończące rozmowę daje kandydatowi szansę dowiedzenia się więcej o firmie i stanowisku, ale także wymaga od niego przygotowania odpowiednich pytań. Tu możesz pytać o wszystko co jest związane z twoim stanowiskiem, projektami, które będziesz realizować, warto dopytać o szczegóły , które nie pojawiały się w ogłoszeniu lub nie padły wcześniej podczas rozmowy. Pytaj ponieważ rozmowa kwalifikacyjna to dialog a nie przesłuchanie.

Pytanie o wynagrodzenie to zmora naszych klientów i klientek, ale to pytanie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów podczas rozmów kwalifikacyjnych, zarówno przez kandydatów, jak i pracodawców. Jest to ważna część procesu rekrutacyjnego, która ma istotny wpływ na decyzję kandydata o przyjęciu oferty pracy. Oto kilka kluczowych kwestii związanych z wynagrodzeniem, które mogą stanowić wyzwanie podczas rozmów kwalifikacyjnych:

·Oczekiwania finansowe: Jednym z najważniejszych aspektów związanych z wynagrodzeniem jest określenie swoich oczekiwań finansowych. Kandydaci często zastanawiają się, jakie wynagrodzenie jest odpowiednie dla danej roli i branży. Przed rozmową warto zrobić badanie rynku, aby poznać średnie wynagrodzenia dla podobnych stanowisk w danej lokalizacji.

·Negocjacje wynagrodzenia: Negocjacje mogą być trudne, ale warto podkreślić swoją wartość i umiejętności oraz przedstawić argumenty, dlaczego dany poziom wynagrodzenia jest uzasadniony.

·Pozostałe czynniki wpływające na wynagrodzenie: Warto zrozumieć, że wynagrodzenie może być determinowane przez wiele czynników, takich jak doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności, lokalizacja, branża i wielkość firmy. Dlatego kandydaci muszą zwrócić uwagę na te czynniki i dostosować swoje oczekiwania do konkretnej sytuacji.

·Satysfakcja z pracy: Wynagrodzenie jest ważne, ale nie jest jedynym aspektem satysfakcji z pracy. Kandydaci powinni również rozważyć inne aspekty, takie jak: kultura firmy, możliwości rozwoju zawodowego, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, aby podjąć dobrą decyzję.

Podsumowując, pytania związane z wynagrodzeniem i negocjacje płacowe podczas rozmów kwalifikacyjnych mogą być trudne, ale są kluczowym elementem procesu rekrutacji. Ważne jest, aby być uczciwym i elastycznym w podejściu do tych kwestii, aby osiągnąć satysfakcjonujący rezultat zarówno dla kandydata, jak i pracodawcy.

Warto dobrze się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i trenować odpowiedzi na tego rodzaju pytania, staraj się swoje odpowiedzi potwierdzać przykładami ze swojego życia zawodowego. Ważne jest również, aby być szczerym i autentycznym podczas rozmowy, ponieważ to może pomóc budować zaufanie między kandydatem a pracodawcą.

Jeśli chcesz się przygotować do rozmowy zapraszamy do naszego Punktu Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców.

Projekt «Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców 2» realizuje Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współfinansuje m.st. Warszawa.

Tekst opracowała: Iwona Cichowicz koordynatorka / doradczyni kariery

Na prośbę niektórych klientek i klientów imiona zostały zmienione.