11 grudnia 2023 r. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło w jednym miejscu wychowawców placówek dla dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Warszawy. Inicjatywa, zorganizowana przez Warszawę Rodzinną i Centrum Wspierania Rodzin, miała na celu dzielenie się doświadczeniami, inspirację oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju młodzieży.

Spotkanie zgromadziło nie tylko pracowników ognisk wychowawczych, WCPR, placówek całodobowych, ale także nauczycieli i pedagogów. Ta różnorodność uczestników stworzyła silne i zaangażowane grono gotowe do podejmowania wyzwań zarówno edukacyjnych, jak i społecznych.

Jednym z najbardziej emocjonujących elementów wydarzenia były wystąpienia młodzieży z ognisk wychowawczych, które z entuzjazmem prezentowały swoje umiejętności i talenty. To nie tylko okazja do pokazania swoich osiągnięć, ale również do budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Warto podkreślić, że apogeum spotkania stanowił koncert Czesława Mozila. Jego niepowtarzalny styl wypełnił salę radością i pozytywną energią, dodając wydarzeniu wyjątkowego klimatu.

Fundacja FISE również aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, prezentując, jak wspierać młodzież w edukacji na temat ekonomii społecznej. Przy stoisku FISE można było zobaczyć wyroby utalentowanych osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w zaprzyjaźnionym Zakładzie Aktywności Zawodowej Rawa z Rawy Mazowieckiej oraz Spółdzielni Socjalnej “Pożytek” z Tłuszcza.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele Fundacji Malwa, Fundacji dla Gigantów oraz Spółdzielni Socjalnej “Kto Rano Wstaje” dzielili się swoimi fascynującymi doświadczeniami z zakresu działalności społecznej. To było doskonałe uzupełnienie programu, które ukazało bogactwo różnorodnych inicjatyw społecznych w Warszawie.

Spotkanie nie tylko umożliwiło wymianę doświadczeń, lecz również stanowiło doskonałą okazję do budowania silnych więzi między placówkami, organizacjami społecznymi a instytucjami edukacyjnymi. Tworzymy razem przestrzeń, w której każda inicjatywa ma szansę rozkwitnąć, a młodzież rozwija się w atmosferze wsparcia i zrozumienia.

Dziękujemy Warszawie Rodzinnej za inicjatywę, która sprawiła, że nasza społeczność edukacyjna staje się jeszcze bardziej zintegrowana i otwarta na nowe możliwości. To wydarzenie jest jednym z kroków ku budowaniu lepszej przyszłości poprzez wspólną pracę i zaangażowanie wszystkich, którzy troszczą się o rozwój młodych pokoleń.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga #MCPS, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka.#ESjakSukcES