• Post category:Aktualności

Dzisiaj Centrum Wielokulturowe w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54 gościło niezwykłe wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej. Spotkanie, zorganizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, skupiło się na tematyce efektywnej współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami, ukazując potencjał wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. 

Wprowadzenie do wydarzenia wygłosił Łukasz Komuda, otwierając drogę do pierwszego panelu, zatytułowanego “Sprawny urząd. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.” Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się inspirującej współpracy pomiędzy spółdzielnią socjalną a samorządowcami oraz urzędnikami powiatu wołomińskiego, dowiadując się, jakie korzyści przynosi efektywna kooperacja.

Kolejnym ważnym punktem programu było przedstawienie wyników badań pt. “Polskie organizacje w dialogu społecznym” przez Weronikę Chodacz z Transfer HUB – inkubatora innowacji społecznych. Prezentacja rzuciła światło na relacje między organizacjami pozarządowymi a urzędami, dostarczając cennych spostrzeżeń na temat dialogu społecznego.

Drugi panel “Sprawna organizacja. Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego” dał głos przedstawicielom trzech podmiotów ekonomii społecznej, byli nimi:
Wojciech Jóźwiak, wiceprezes zarządu Spółdzielni Socjalnej “Kto Rano Wstaje”,
Khedi Alieva, współzałożycielka Fundacji Kobiety Wędrowne,
Marta Skrobacka, skarbniczka, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Przedstawili oni swoje doświadczenia oraz perspektywy w relacjach NGO-sów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Po panelach uczestnicy przejęli inicjatywę, biorąc udział w grupowej dyskusji na temat:
– Co organizacje mogą załatwić w urzędzie.
– Co by pomogło urzędom w kontakcie/pracy z organizacjami.
– Dobre praktyki współpracy urzędu z organizacjami.
– Czego organizacje potrzebują od urzędu.
– Co by pomogło organizacjom w kontakcie/pracy z urzędem.
– Dobre praktyki współpracy organizacji z urzędem.

To inspirujące spotkanie jednoznacznie podkreśliło, że współpraca między organizacjami a urzędami może przynieść liczne korzyści społeczności lokalnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konstruktywnej wymianie myśli!

#Współpraca #EkonomiaSpołeczna #RazemMożemyWięcej #CentrumWielokulturowe #FundacjaInicjatywSpołecznoEkonomicznych

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga #MCPS, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka.#ESjakSukcES