Z przyjemnością informujemy, że trwają wybory do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP)! Jest to ważne wydarzenie dla wszystkich organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą aktywnie działać na rzecz swojego regionu.

Członkowie MRDPP to osoby, które angażują się w pracę na rzecz współpracy samorządu (urząd marszałkowski) z organizacjami pozarządowymi oraz zabiegają o korzystne przepisy, konkursy, finansowanie.

Warto wziąć udział w tych wyborach i oddać swój głos, aby mieć wpływ na rozwój społeczności lokalnej oraz promowanie pozytywnych zmian. Działalność MRDPP ma bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, a jej członkowie podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza.

Dlatego też zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach i oddania swojego głosu na kandydatów, którzy angażują się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Każdy głos jest ważny i może przyczynić się do lepszej przyszłości naszego regionu!