• Post category:Aktualności

Już 25 października 2023 r. przedsiębiorcy, samorządowcy oraz osoby zainteresowane rozwojem gospodarczym regionu spotkają się na jubileuszowym, dziesiątym Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego. Wydarzenie organizowane przez Powiat Otwocki ma na celu promowanie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a samorządem w celu tworzenia pozytywnych zmian w regionie.

Rozwój gospodarczy jest kluczowym procesem wpływającym na kształt naszego regionu. Przedsiębiorcy pełnią tu kluczową rolę, przyczyniając się do wzrostu standardu życia społeczeństwa, produkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W duchu tej współpracy, Powiat Otwocki zaprasza do udziału w jubileuszowej X edycji Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, które odbędzie się w środę, 25 października 2023 r.

Wydarzenie to nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerów, takich jak Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, eFaktor – finansowanie biznesu oraz Stowarzyszenie Ekon.

Rok pandemii przyniósł wiele wyzwań, zwłaszcza dla usługodawców, producentów i inwestorów. Dlatego tegoroczna edycja Forum skupi się na temacie “Partnerstwo dla Rozwoju”. Podczas panelu dyskusyjnego eksperci omówią, jak efektywnie współpracować na rzecz dobra wspólnego oraz przedstawią przykłady aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na podstawie projektu “Kraina Akceptacji”.

Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać na adres promocja@powiat-otwocki.pl do piątku, 20 października 2023 roku.

Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z programem X Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, prosimy o pobranie pliku PDF na stronie internetowej wydarzenia.