Drugie spotkanie partnerów projektu SKI.F.T. w Bolonii 

Zrównoważony rozwój, planowanie, wdrażanie, mierzenie i komunikowanie procesów zielonej transformacji – co to oznacza dla mikro i małego przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? W jaki sposób powinno to wyglądać w praktyce, mając na względzie ekologię jak również wartości i zasady ekonomii społecznej? 

Partnerzy międzynarodowego projektu SKI.F.T. dotyczącego podnoszenia kompetencji małych i mikro przedsiębiorstw ES w obliczu zielonej transformacji mieli okazję zgłębić temat podczas drugiego międzynarodowego seminarium poświęconego budowaniu potencjału, które odbyło się w dniach 23  
i 24 kwietnia 2024 r. w Bolonii (Włochy). 

Celem spotkania było podzielenie się wiedzą w zakresie nadchodzących działań doradczo-coachingowych, które partnerzy SKI.F.T. – organizacje z Danii, Włoch i Polski – zapewnią mikro i małym przedsiębiorstwom ekonomii społecznej, chcącym zaangażować się w procesy zielonej transformacji. 

Partnerzy rozmawiali o narzędziach i procedurach do wykorzystania na różnych etapach wdrażania rozwiązań związanych z zieloną transformacją w przedsiębiorstwie. Jedno z kluczowych zagadnień dotyczyło tego, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi można dostosować istniejące rozwiązania, takie jak np. platforma Open -ES, do warunków i możliwości mikro i małych podmiotów ekonomii społecznej. Partnerzy zwrócili również uwagę na to jak ważne jest przejście od zwykłego procesu raportowania do rzeczywistych (długoterminowych) strategii i konkretnych działań na rzecz transformacji. Skłoniło to również do refleksji nad tym, jak lepiej zarządzać łańcuchami wartości. 

Lokalni eksperci i przedstawiciele organizacji z sektora ES z regionu Emilia-Romania podzielili się cennymi spostrzeżeniami na temat własnych praktyk (“transformacyjnych”), związanych z nimi wyzwań i szans: Jak połączyć strategie zielonej transformacji w przedsiębiorstwie, cele zrównoważonego rozwoju i lokalne plany zrównoważonego rozwoju? Jak zaangażować pracowników i innych interesariuszy w planowanie transformacji i realizację powiązanych strategii  
i działań? Jak wykorzystać działania związane z zieloną transformacją jako okazję do nawiązania nowych partnerstw, przyczynienia się do rozwoju lokalnych łańcuchów wartości, a tym samym wzmocnienia oddziaływania przedsiębiorstwa? Jak informować świat o działaniach  
i pozytywnym oddziaływaniu przedsiębiorstwa?  

Pierwsze działania doradczo-szkoleniowe Partnerzy SKI.F.T. zaplanowali na początek lata.  

Projekt SKI.F.T., który rozpoczął się w październiku 2023 r., jest współfinansowany przez unijny program SMP-COSME. Tworzą go organizacje z sektora ekonomii społecznej z Danii, Polski i Włoch, a także dwie sieci europejskie: Kooperationen (Dania, FISE (Polska), CSA COESI (Włochy), Demetra Formazione (Włochy), Legacoop Emilia-Romagna (Włochy), REVES aisbl i CECOP. 

Za sprawą SKI.F.T. partnerzy projektu będą świadczyć określone usługi doradcze i coachingowe dla mikro i małych przedsiębiorstw ekonomii społecznej, umożliwiając im weryfikację ich modelu biznesowego, aby zwiększyć ich równowagę ekologiczną. Ponadto przedsiębiorstwa-beneficjenci będą mieli możliwość otrzymania bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup dodatkowego coachingu i mentoringu odpowiadającego ich konkretnym potrzebom i obszarom zainteresowań (np. tworzenie lokalnych łańcuchów dostaw, komunikację, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu usprawnienia określonego rodzaju procesów itp.). Projekt zakłada pracę grupową, która umożliwi podmiotom i innym interesariuszom ES nawiązanie współpracy.   

Więcej informacji na temat projektu, znajduje się na oficjalnej stronie:  https://skift.kooperationen.dk/forside/; oraz na stronie FISE w zakładce pt. Programy: https://fise.org.pl/programy/ski-f-t/  

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.