• Rada Fundacji

Henryk Wujec

Przewodniczący Rady Fundacji

Ur. 01.01.1941 wieś Podlesie k. Biłgoraja. Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. Studia Fizyki UW. Pracował w FP TEWA , PKNMiJ i COBN.
Członek KIK. Współpracownik KOR, członek KSS „KOR”, współzałożyciel Solidarności reg. Mazowsze, członek Prezydium NSZZ”S” reg. Mazowsze, członek Komisji Krajowej NSZZ „S”, internowany potem więziony 1981-1984 i w 1986.
1987 -1990 sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, sekretarz Biura Wyborczego „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989, poseł na Sejm 1989-2001, wiceminister Rolnictwa 1999-2000, woluntariusz i pracownik w wielu organizacjach pozarządowych 1988 - 2019. Doradca Prezydenta Bronisława Komorowskiego 2010-2015. Członek i wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej 2012-2018.
Współzałożyciel i przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Przewodniczący Rady FISE.

Zbigniew Gajewski

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Promotor innowacji biznesowych i społecznych. Ekspert w zakresie organizacji eventów, komunikacji społecznej, wizerunku i CSR. Pomysłodawca i skuteczny realizator wielu nowatorskich przedsięwzięć biznesowych.
Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik naukowy, dziennikarz, redaktor i wydawca.
W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan a w latach 2010-2016 był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, a w latach 2007-2016 członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Społecznie pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Od 2007 r. pracuje jako juror Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu branży PR. Jest laureatem nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi jako wykładowca komunikacji społecznej.
W Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej i jurorem w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku.

Nathalie Bolgert

Krótko pracowała we Francji jako nauczyciel, a potem konsultant strategiczny. Od 1990 r. mieszka i pracuje w Polsce. Najpierw w pierwszym zespole twórców banku BISE S.A., potem w różnych projektach, m.in europejskich. W 1999 r. była pierwszą dyrektorką Funduszu PAFPIO, gdzie pracuje do dziś. Związana od początku (1995 r.) z ruchem Banków Żywności, obecnie Członek Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Ilona Gosk

Z wykształcenia magister ochrony środowiska, przez sześć lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, dziewięć lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, cztery lata – dyrektora Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Aktualnie w zarządzie Fundacji Sendzimira.

Andrzej Lubiatowski

Architekt-urbanista (75 lat) Inspirator i współautor projektów: Architektura miasta medium kultury (1989); Tyle państwa ile miasta (1990); System Analiz Samorządowych (1993); Metropolie i regiony w statystyce i w SAS (1999); Kanon architektury prawa przestrzennego RP (2014); Regiony metropolitalne węzłami TEN-Transport (2019). Inicjator i współorganizator: Poradni Obywatelskiej (1990), Unii Metropolii Polskich (1990); Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1993). Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich (1998-2018).

Artur Nowak-Gocławski

Artur Nowak-Gocławski

Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie "Człowiek, który zmienia biznes” w I edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2019 roku został finalistą nagrody im. Anody Muzeum Powstania Warszawskiego.

Teresa Ogrodzińska

Magister filologii polskiej, prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, gdzie przez 12 lat była dyrektorem programowym. Specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych (zwłaszcza wiejskich) umożliwiających im wprowadzanie nowych rozwiązań wyrównujących szanse edukacyjne małych dzieci. Jest autorką i redaktorką publikacji oraz opracowań dotyczących wczesnodziecięcej opieki i edukacji oraz strategii wyrównywania szans edukacyjnych. Była członkinią Społecznego Zespołu Doradców Rzecznika Praw Dziecka, od 2013 roku członkini Innowatorów dla Dobra Publicznego ASHOKA.