Projekt SKIFT
Zwiększanie efektywności małych PES w kontekście zielonej transformacji

Czas trwania projektu: 2 lata

Rozpoczęcie projektu: 01.10.2023

Zakończenie projektu: 30.09.2025

Previous slide
Next slide

Więcej o zasadach naboru dowiesz się z tego dokumentu (wersja w języku polskim, wersja w języku angielskim)

Formularz zgłoszeniowy do naboru wniosków na usługi DORADCZE I COACHINGOWE dla podmiotów ekonomi społecznej znajdziesz pod tym linkiem.

Projekt SKI.F.T. ma na celu umożliwić małym i mikro przedsiębiorstwom ekonomii społecznej:

 1. opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych, opartych również na nowych technologiach jako elementach wspierających,
 2. przemyślenie swojej roli również w relacjach z innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi oraz w tworzeniu lokalnych zielonych rynków i lokalnych łańcuchów wartości,
 3. skuteczniejsze komunikowanie swoich działań.

Jak chcemy to osiągnąć?

 • Spotkania partnerów – budowanie metodologii.
 • Spotkania z beneficjentami – identyfikowanie potrzeb.
 • Doradztwo/szkolenia/coaching – identyfikowanie potrzeb pod kontem działalności PES (indywidualne i grupowe) i praca nad konkretnymi zagadnieniami (praca pogłębiona).
 • Seminaria, w tym z udziałem PES z krajów partnerskich (Polska, Dania, Włochy) – na żywo i online.
 • Grant na dofinansowanie na dalsze podnoszenie kwalifikacji.
 • Opracowanie repozytorium online dot. ścieżki wsparcia na podstawie doświadczeń z projektu.

Metodologia: jak to robimy?

 • Ankieta potrzeb.
 • Tworzenie bazy doradztw/materiałów szkoleniowych/coachów w tematach dot. zielonej transformacji.
 • Systematyczne spotkania partnerów – analizowanie tego co opracowujemy i planowanie kolejnych kroków w projekcie.
 • Tworzenie przestrzeni do współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym między PESami.
 • Tworzenie przestrzeni do współpracy i partnerstw na poziomie międzynarodowym między PESami z krajów partnerskich.
 • Angażowanie PES, które otrzymają grant w działania międzynarodowe – tworzenie sieci kontaktów między PES z zagranicy.

SKI.F.T. w praktyce

Budowanie potencjału

● Spotkania na miejscu
● Spotkania online

Doradztwo

● Spotkania dot. modelu biznesowego, produktów/usług, itp.
w odniesieniu do zielonej transformacji

Coaching

● Indywidualny
● Grupowy

Więcej informacji o projekcie: skift.info@fise.org.pl

Partnerzy