Jak co roku w Konkursie [eS] zostaną nagrodzeni ci, którzy z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem w rozwiązywanie ważnego problemu społecznego.

W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, jubileuszowa edycja musiała zostać przełożona. Tym bardziej cieszy nas to, że możemy wrócić i kontynuować działania doceniające ogromnie ważną pracę przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Formularz zgłoszenia jest aktywny na stronie www konkursu do 14 lipca 2021 roku.
Zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. Po wizytach studyjnych w około dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Trójka laureatów wybranych przez Radę otrzyma nagrody – Główną, Odkrycie Roku oraz Pomysł na rozwój. Nagroda Publiczności zostanie przyznana na podstawie wyników otwartego dla wszystkich głosowania internetowego.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą lub zakład aktywności zawodowej, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych. Również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jest także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu instytucje z regionu, najlepiej znające podmioty ze swojego otoczenia, mogą zarekomendować znane im firmy społeczne do udziału w Konkursie. Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wyniki tegorocznej edycję Konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej Gali, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. To wtedy poznamy najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku!

Partnerami 10. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia są: Orange Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Grupa ANG S.A., TISE SA, PwC Polska i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Konkursowi patronują: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Ekonomia Społeczna.pl oraz Portal NGO.pl.

Wszystkie informacje odnośnie Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl

obraz dekoracyjny - poprzedni laureaci