• Post category:Aktualności

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w Dniu Forum dla NGO Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w piątek, 24 listopada, w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej. Wydarzenie to było inicjatywą Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) i CKiO Podkowa Leśna, skupiającą się na rozmowach i debatach dotyczących współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządami.

Podczas forum omówiono różne aspekty życia społecznego i gospodarczego, a prelegenci przyczynili się do wzbogacenia debaty na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych. Dr hab. Magdalena Szafranek dzieliła się swoimi głębokimi refleksjami na ten temat, dostarczając cennych spostrzeżeń dla uczestników.

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca dobrych praktyk społecznych i innowacji. W panelu wzięły udział osoby reprezentujące różne instytucje, takie jak Ewelina Gzowska (prezeska Spółdzielni Socjalnej “Pożytek”), Paulina Drozd (prezeska Stowarzyszenia Żyrardów Nosi), czy Maria Kłosiewicz (prezeska Koła Gospodyń Wiejskich “Gągolinki”). Dyskusja ta miała na celu wydobycie wartościowych wniosków i inspiracji dla dalszych działań społecznych.

Piotr Drygas z FISE podzielił się cennymi przemyśleniami na temat innowacji społecznych, zaznaczając, że każdy może być innowatorem, a wspólne działania mogą przynieść pozytywne zmiany.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za obecność i zaangażowanie wszystkich uczestników tego wyjątkowego wydarzenia. Mamy nadzieję, że Forum przyczyniło się do lepszego zrozumienia ekonomii społecznej, a także dostarczyło nowych inspiracji dla działań przyszłych.

Jeśli mają Państwo pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami, prosimy o kontakt. Forum było prowadzone i moderowane przez Agatę Jankowską, która kierowała debatą i zadbała o płynny przebieg wydarzenia.

Na Forum obecni byli przedstawiciele wielu organizacji, m.in. Fundacja Przyjaciele Dzieciom, Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW, Stowarzyszenie Moc Korzeni, “Radonianki” Koło Gospodyń Wiejskich w Radoniach, Fundacja “Bujaj Mnie”.

Ponownie serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie. Życzymy dalszych owocnych działań oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga #MCPS, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka.#ESjakSukcES