UWAGA! Z przyczyn losowych spotkanie zaplanowane 20 kwietnia 2023 r. w Częstochowie zostaje odwołane.

Niestety, z powodów losowych leżących po stronie FISE, musieliśmy odwołać spotkanie. Liczymy, że uda nam się wrócić do jego organizacji we wrześniu.

Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy. 

Kontakt w sprawie: Krzysztof Alcer, tel. 574 17 90 81, email: krzysztof.alcer@fise.org.pl