Smile Urbo – Kapitał społeczny i partycypacja – demokracja – zrównoważony rozwój

 

Oferta szkolenia dedykowana pracownikom jednostek samorządu terytorialnego.

Dla kogo? 

SmileUrbo to zespołowa gra symulacyjna, która jest doskonałym narzędziem do pracy w grupach złożonych z pracowników JST.  To właśnie oni podejmują decyzje, które w realny sposób wpływają na poziom życia mieszkańców i kształtują codzienną rzeczywistość, tę fizyczną i tę społeczną.

Wyróżnienia

 2015 roku, gra SmileUrbo została nagrodzona prestiżową nagrodą World Summit Youth Award (WSYA). W kategorii nagród dla młodych przedsiębiorców, którzy wykorzystują nowe technologie do wspierania światowego rozwoju. Nagroda przyznana jest przez International Center for New Media, a partnerem strategicznym jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Nagrodzoną Autorką gry jest Polka, a gra oparta jest na autentycznej historii konkretnej polskiej miejscowości.

 


 

Fabuła symulacji 

Uboga wioska usytuowana nad brzegiem jeziora i otoczona przez masywne pasma górskie, mimo tak pięknego otoczenia, zmaga się z ogromnymi problemami. Olbrzymie – czterdziestoprocentowe – bezrobocie sprawia, że młodzi ludzie masowo emigrują w poszukiwaniu lepszego życia. Społeczność próbuje ratować podupadającą ekonomię kosztem nadmiernego obciążenia ekosystemu. Przyszłość spoczywa na barkach Rady Wioski. Rada będzie musiała podjąć szereg decyzji, których celem jest uratowanie wioski przed upadkiem. 

Cele warsztatu

  •   pokazanie zachowań sprzyjających budowaniu postaw obywatelskich: sposobów kulturalnej dyskusji, różnych metod osiągania kompromisu, realizowania własnych celów przy równoczesnym dbaniu o dobro wspólne, konstruktywnej wymiany poglądów;
  •   praktyczne zapoznanie uczestników z takimi pojęciami jak: demokracja, obywatelskość, społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska, kapitał społeczny, partycypacja społeczna i obywatelska, drabina partycypacji;
  •   wywołanie refleksji na temat aktywności obywatelskiej i demokracji;
  • wzmocnienie postaw obywatelskich: zachęcenie do brania aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej oraz angażowania się w procesy podejmowania decyzji, dotyczących najbliższego otoczenia;
  • poznanie przyczyn powstawania nierozwiązywalnych konfliktów hamujących rozwój społeczności;
  • uświadomienie uczestnikom istnienia współzależności między środowiskiem naturalnym, ekonomią a społeczeństwem;
  • zapoznanie uczestników z wybranymi metodami partycypacji obywatelskiej;
  • autoanaliza własnych zachowań komunikacyjnych pozytywnie oraz negatywnie wpływających na komunikację interpersonalną w grupie/zespole.

Trener: 

Bożena Janowska – Trener, coach ICC, konsultant HR, psycholog, doradca zawodowy. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym m.in. w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami.

Ekspert ds. narzędzi strategii personalnych w organizacjach (budowanie systemów zarządzania w oparciu o kompetencje, systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, badanie satysfakcji pracowników, kultury i klimatu organizacyjnego, assessment i development center). Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii organizacji, ogólnej i społecznej – współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Leona Koźmińskiego. Doktorantka na studiach ekonomiczno-społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. w trakcie realizacji projektów z zakresu rozwoju osobistego, odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej. Licencjonowany trener programu „Spadochron”.

Zakres czasowy i wymagania techniczne: 

Gra składa się z 3 rund (każda z rund trwa 90 minut), które oddają kolejne zebrania rady wioski. Sytuacja w każdej następnej turze uzależniona jest od decyzji podjętych przez graczy w rundzie poprzedzającej. Osoby uczestniczące w grze wcielają się w różne role i mają za zadanie wspólnie i demokratycznie podejmować decyzje komunikując się i dyskutując. Gracze zdobywają punkty za realizację swoich celów oraz za podjęcie konkretnych decyzji przez radę. Punkty są również za wysokie wartości 5 wskaźników efektywności, które wyrażają dobrostan miejscowości, ale jeżeli którykolwiek ze wskaźników na koniec gry będzie zły – wszyscy uczestnicy przegrają.

 Gra się w drużynie składającej się 7-9 osób. Podczas trzech rund, trwających po 2 godziny dydaktyczne, gracze komunikują się – proponują, dyskutują i negocjują rozwiązania dla pojawiających się problemów i projektów oraz podejmują decyzje.

Grę rozgrywa się podczas dwóch dni szkoleniowych.

 

Materiały szkoleniowe:

wykupienie licencji gry dla grupy

Czas trwania szkolenia:

16 godzin dydaktycznych (2 dni)


Osoby zainteresowane innym terminem szkolenia  prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@fise.org.pl 

Koszt szkolenia (w formule zamkniętej) maksymalnie 9 osób w grupie:
9 500 zł   8900 zł 
W cenie: licencja symulacji,  szkolenie, materiały szkoleniowe, sala, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.